image-title

Ziua Internațională pentru Diversitate Biologică (sau Ziua Mondială a Biodiversității) este o organizată anual pe 22 mai pentru a promova problema biodiversității. Data de 22 mai, reprezintă de fapt adoptarea textului Convenției din anul 1992 în cadrul Conferinței diversității biologice din Nairobi. Printre principalele obiective pe care le urmărește Convenția se numără conversarea biodiversității și utilizarea corectă a resurselor.

Convenția privind Diversitatea Biologică (CBD), care reprezintă cel mai important instrument internaţional în coordonarea politicilor şi strategiilor la nivel global privind conservarea biodiversităţii, a intrat în vigoare în decembrie 1993. Republica Moldova a ratificat CBD în 1995. Biodiversitatea continuă să scadă în fiecare regiune a lumii, cu rate alarmante. Costurile pierderii sau degradării biodiversităţii sunt foarte greu de stabilit, dar studiile efectuate până în prezent la nivel mondial, arată că acestea sunt substanţiale şi în creştere. Începând din anul 1993, Părțile la CBD au întreprins acțiuni pentru conservarea diversității biologice, utilizarea ei durabilă și împărțirea echitabilă a beneficiilor obținute din utilizarea resurselor genetice. Ele au dezvoltat parteneriate cu societatea civilă, mediul de afaceri, comunitățile locale și alți factori interesați.

Biodiversitatea și serviciile ecosistemice reprezintă o temă importantă a Agendei de dezvoltare durabilă până în anul 2030. Forumul Economic Mondial a recunoscut pierderea biodiversității ca fiind un risc major pentru omenire. Biodiversitatea a fost inclusă în Acordul privind clima de la Paris, iar Organizația pentru Alimentație și Agricultură și-a axat activitatea pe biodiversitate. Trebuie să facem tot ce stă în puterea noastră pentru stoparea pierderii biodiversității. Părțile la CBD trebuie să-și intensifice eforturile pentru implementarea Planului strategic privind biodiversitatea 2011-2020 și pentru înregistrarea de progrese, în atingerea obiectivelor globale privind biodiversitatea, cunoscute și sub numele de țintele Aichi pentru biodiversitate.

Circa două treimi din suprafaţa Republicii Moldova este ocupată de terenuri agricole, iar ariile protejate care corespund sistemului de clasificare IUCN reprezintă doar 1,96% din teritoriu. În pofida eforturilor depuse până în present lipsește un management eficient al biodiversității în special în afara ariilor protejate.

Strategia Națională de Implicare în soluționarea problemelor Pământului (NES Moldova), susținută de Coaliția Internațională a Pământului prevede promovarea integrării principiilor de dezvoltare durabilă, inclusiv de implementare ale agriculturii ecologice, de conservare și utilizare durabilă a biodiversității în planurile de dezvoltare locală.

 

nicolai ciubotaru

nicolai ciubotaru a publicat 970 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu