image-title

Satul Chirileni a fost menționat documentar în unele surse în 1594, în altele – în 1598. Vechi sat răzășesc cu tradiții pe care le-a păstrat până în prezent. O legendă spune, că moșia satului a aparținut cândva lui Chirilă al Ilenei. Sătenii de aici, fiind răzeși, aveau loturi de pământ și pe moșiile altor sate. Când cineva era întrebat încotro ține calea, el răspundea: la Chirilă al Ilenei. Cu timpul aceste nume s-au contopit, din ele rezultând toponimul Chirileni.

 

Dictionarul statistic al Basarabiei (Chisinau, 1923) menționează următoarele lucruri despre acest sat: “Satul este vechi și format în întregime din răzeși moldoveni. După documentele ce le au, satul exista din a doua jumătate a secolului XVIII. În 1864 s-a ridicat în piatră biserica Sfântul Neculae. Prima proprietareasă a satului a fost Chira, in 1860, de unde satul si-a luat numele.

 

În 1904 satul avea 1090 de locuitori.  Conform datelor recensamantului din anul 2004, populatia satului constituie 1996 de oameni.

 

Localitatea dispune de o gunoiște foarte veche și deja nu mai este loc pentru a depozita deșeurile. Astfel, satul are nevoie de o nouă gunoiște.

 

În satul Chirileni sunt 990 de proprietari a terenurilor agricole  din care circa 10% se confruntă cu următoarele probleme:

  1. O persoană nu a fost inclusă in liste privind repartizarea terenurilor și din aceasta cauza nu are titlu de proprietate;
  2. Sunt cazuri când cotele (articolul 12) se suprapun cu grădinile (articolul 11);
  3. Unele terenuri se suprapun cu terenurile din satul vecin;
  4. Unele fâșii forestiere au fost plantate pe cotele oamenilor;
  5. Există litigiu între Primăria satului și Moldsilva în privința delimitarea terenurilor;
  6. Primăria nu poate da în arenda drumurile deoarece ele nu sunt înregistrate;
  7. Sunt cazuri când oamenii lucrează pământul de-a lungul versantului, dar titlu de proprietate este dat de-a curmezișul lui și invers;
  8. Terenurile agricole la unii proprietari au nimerit pe drumuri;
  9. Există un teren unde este situat un bazin de acumulare a apei și nu se știe a cui proprietatea: APL sau APC;
  10. Nu a fost efectuată delimitarea terenurilor între proprietatea privată și proprietatea publică.

 

Inginerul cadastral consideră că este o necesitate de a dota Primăria cu un GPS, și de simplificat procedurile de corectare a erorilor.

 

Sperăm că majoritatea erorilor vor fi corectate în cadrul proiectului Băncii Mondiale care a demarat în acest an.

 

Studiul este realizat în cadrul Strategiei naționale de Implicare în soluționarea problemelor Pământului cu susținerea Coaliției Internaționale a Pământului.

Valentin Ciubotaru

Valentin Ciubotaru a publicat 2160 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu