image-title

Pe teritoriul satului Antonești raionul Ștefan Vodă sunt locuri foarte frumoase: peisajele pitorești din Valea râulețului Căplani, văile Șucher, podul Vălăvălei, parcul din centrul satului, pădurea de pini, șirul de iazuri de la intrarea în sat, etc. Primăria dispune de 10 iazuri care sunt date în arenda la agenții economici.

Localitatea este menționată pentru prima dată în 1842, când se afirmă că primii locuitori aici au venit din județul Hotin și s-au așezat pe moșia mare a satului Purcari ce aparținea pe atunci mănăstirii Căpriana. În preajma localității sunt luate sub ocrotirea statului patru movile funerare vechi, mărturii ale urmelor umane încă din secolele medievale timpurii când pe aici au trecut drumurile marilor migrațiuni ale popoarelor.

Antonești este înfrățit cu satul vecin Ștefănești. Legenda comună spune că un boier avea doi feciori, pe nume Anton și Ștefan. Când s-au făcut mari, tatăl le-a dat câte o moșie: lui Anton i-a dat pământurile satului actual Antonești, iar lui Ștefan, respectiv, moșia satului actual Ștefănești. În anul 1889 pe lângă biserica cu hramul „Sfântul Nicolae” a fost deschisă o școală parohială.

Gunoiștea nu este autorizată și oamenii singuri transportă deșeurile la gunoiște.

În satul Antonești sunt circa 1000 de proprietari a terenurilor agricole din care 20% se confruntă cu următoarele probleme:
1. Sunt terenuri care nu sunt înregistrate în baza de date Cadastru,
2. Sunt cazuri când oamenii lucrează pământul de-a lungul versantului, dar titlu de proprietate este dat de-a curmezișul lui și invers,
3. Terenurile în natură sunt cu demisiuni mai mici sau mai mari decât cele indicate în titlurile de proprietate,
4. Sunt cazuri când în titlul de proprietate sunt erori în numele, prenumele sau data nașterii proprietarului,
5. Terenurile publice nu au fost delimitate,
6. Circa 192 hectare de grădini (articolul 11) sunt cu erori.

Inginerul cadastral a menționat necesitatea de instruire a reprezentanților APL privind utilizarea bazei de date Cadastru.

Sperăm că majoritatea erorilor vor fi corectate în cadrul proiectului Băncii Mondiale care a demarat în acest an.

Studiul este realizat în cadrul Strategiei naționale de Implicare în soluționarea problemelor Pământului cu susținerea Coaliției Internaționale a Pământului.

Valentin Ciubotaru

Valentin Ciubotaru a publicat 2160 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu