image-title

Satul Capaclia raionul Cantemir, localitate cu o populaţie de peste 2.400 de locuitori, situat la poalele Codrilor Tigheciului, este menționat în mai multe publicații istorice și administrația publică locală se mândrește că deține așa date. Conform dicţionarului statistic al Basarabiei, editat în 1923 la Chişinău satul a fost întemeiat în 1783, iar persoanele în vârstă susţin că satul lor, cu numele Poiana-Răzeşi, exista încă în perioada lui Ştefan cel Mare, la 1470. În 1803 Capaclia-Răzeşi număra 32 de case şi bordeie, în 1910 numărul caselor se ridică la 200, în 1923 localitatea număra 350 de ogrăzi, 676 de bărbaţi şi 656 de femei, în 1940 – 1.624 de locuitori, în 2000 în cele 738 de gospodării din sat trăiau 2.411 cetăţeni.

În 1805 în Capaclia s-a construit o bisericuţă de cărămidă, reconstruită şi reînnoită în 1893, cu hramul Sfântul Dumitru. În localitate funcţionează un gimnaziu, o grădiniţă, centru medicilor de familie, o casă de cultură, o bibliotecă, un oficiu poştal, un stadion, etc. În pădurea din preajma Capacliei se află izvorul Fântâna Zânelor, învăluit de taine şi legende.

În satul Capaclia sunt 932 de proprietari a terenurilor agricole (532 conform articolului 12 și 400 conform articolul 11 din care 100% au diferite erori). Practic toți proprietarii care li s-au atribuit terenuri agricole conform articolului 11 se confruntă cu următoarele probleme:
1. Toate terenurile sunt situate în natură într-un loc, dar conform titlurilor de proprietate se află în alt loc; Pentru rezolvarea acestor erori inginerul cadastral propune să realizeze referendum în urma cărora titlurile de proprietate să fie anulate și să fie eliberate titlurile corectate.
2. Dambele la iazuri nu sunt înregistrate (n-au număr cadastral) și din acest considerent APL nu poate da în arendă iazurile;
3. Pășunile nu sunt înregistrate și din acest considerent APL nu poate da în arendă;
4. Din cauză că Primăria nu are suficiente surse financiare pentru incheerea contractului cu Agenția Servicii Publice privind utilizarea bazei de date cadastru, inginerul cadastral nu are acces la baza de date.

Inginerul cadastral a menționat că există necesitatea ca Agenția Servicii Publice să acorde acces la baza de date Cadastru fără plată, astfel ca inginerii cadastrali din localități să-și poată realiza corespunzător obligațiunile lor de serviciu.

Sperăm că majoritatea erorilor vor fi corectate în cadrul proiectului Băncii Mondiale care a demarat în acest an.

Studiul este realizat în cadrul Strategiei naționale de Implicare în soluționarea problemelor Pământului cu susținerea Coaliției Internaționale a Pământului.

Valentin Ciubotaru

Valentin Ciubotaru a publicat 2160 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu