image-title

Satul Todirești a fost menționat documentar în anul 1627. Conform Dicționarului Geografic al Basarabiei (de Zamfir Albore), satul Todirești în 1904 avea 197 case, cu o populaţie de 1124 suflete. În prezent populația satului este de aproximativ 3.500 locuitori. În sat activează o casă de cultură și o sală de sport. Majoritatea locuitorilor sunt de religie creștin-ortodoxă și frecventează biserica „Arhanghelul Mihai și Gavriil” din sat.

În 2015 în satul Todirești se planifica de a fi implementat un proiect de îmbunătățire a serviciilor publice locale din domeniul managementului deșeurilor prin crearea unui sistem integrat de colectare a lor în raioanele Ungheni, Nisporeni și Călărași. Era planificat ca sistemul respectiv să asigure gestionarea deșeurilor din zonă şi prevedea colectarea, transportarea, tratarea și eliminarea deșeurilor într-un depozit regional. Acest depozit regional destinat stocării deşeurilor menajere pentru raioanele menționate se planifica de a fi construit în satul Todireşti ca una din acțiunile Strategiei de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027. Consiliul local chiar a atribuit în acest scop un teren cu o suprafaţă de 20 de hectare, dar cu părere de rău, nu au fost găsite sursele financiare necesare pentru ca acest proiect să fie realizat.

În prezent satul dispune de o gunoiște neautorizată. Deșeurile sunt colectate de la oameni odată pe săptămână cu ajutorul tractorului arendat.

În Comuna Todirești sunt 2800 de proprietari a terenurilor agricole (2000 conform articolului 12 din care 20% au diferite erori și 800 conform articolul 11 care nu au fost măsurate. Proprietarii de terenuri se confruntă cu următoarele probleme:
1. Sunt cazuri când oamenii lucrează pământul de-a lungul versantului, dar titlu de proprietate este dat de-a curmezișul lui și invers;
2. Sunt cazuri când terenurile se suprapun unul pe altul;
3. Terenurile agricole la unii proprietari au nimerit în iazuri, fâșii și drumuri;
4. Grafica în baza de date este amplasată cu erori;
5. Nu a fost efectuată delimitarea terenurilor între proprietatea privată și proprietatea publică.

Inginerul cadastral cunoaște foarte bine situația din comună, ea a depistat și a corectat multe erori cu susținerea oficiului cadastral raional. Ea ar putea fi una din persoanele de resurse cheie ca să instruiască alți ingineri cadastrali cum de corectat erorile.

Necesitatea principală exprimate de către APL este ca eforturile depuse de inginerii cadastrali să fie evaluate la justa lor valoare. Astfel, salariul inginerului cadastral în prezent este cel mai mic din Primărie și nu poți conta ca atâtea probleme care există în majoritatea localităților să fie soluționate cu un salariu așa de mic.

Pe terenurile APL sunt amplasate clădirile fostului colhoz, care au fost împărțite la oameni ca cote valorice. Este practic imposibil de adunat toate persoanele care au cotă valorică, deoarece o parte au plecat peste hotare, unii au decedat, iar Primăria nu poate să investească resurse financiare în renovarea clădirilor menționate, deoarece nu-i aparține ei. APL propune de modificat legislația astfel ca clădirile menționate să treacă la balanța Primăriei.

În localitate există un fost depozit de pesticide care are impact negativ asupra sănătății oamenilor. Primăria propune de a lichida depozitul menționat din surse proprii cu respectarea tuturor prevederilor legislației, iar MADRM interzice acest lucru.

 

Valentin Ciubotaru

Valentin Ciubotaru a publicat 2160 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu