image-title

Comuna Pănăşeşti este situată într-o vale pitorească din zona Codrilor, la 9 km depărtare de Străşeni. Este atestată documentar încă în epoca domniei lui Alexandru cel Bun. Timp îndelungat, începînd cu prima atestare documentară (1448) satul Pănăşeşti s-a numit Voloseni. În componenţa comunei intră satele Pănăşeşti şi Ciobanca. Spre sud, peste un deal înalt şi împădurit, se află satul Căpriana – vestit prin mănăstirea care există acolo de secole. La nord de Pănăşeşti se deschide valea largă a rîului Bîc pe unde trec două căi de comunicaţie importante: şoseaua şi calea ferată Chişinău – Ungheni.

Un complex sportiv, cu săli de antrenamente și piscină ar urma să fie ridicat, până la sfârșitul anului curent, la marginea comunei Pănășești. Lucrările de construcție a complexului au început în noiembrie 2018. Complexul, de care este responsabil Consiliul raional Strășeni, este construit pe un teren transmis cu titlu gratuit Consiliului Raional Strășeni, prin decizia Consiliului comunal Pănășești.

În comuna Pănășești sunt 2347 de proprietari a terenurilor agricole și circa 30% se confruntă cu următoarele probleme:
1. Terenurile agricole la unii proprietari au nimerit în fâșii sau drumuri;
2. 10% din terenuri nu sunt înregistrate în baza de date Cadastru.
3. Dimensiunile unor terenuri în natură nu corespund celor indicate în titlurile de proprietate;
4. Există probleme când pădurea se extinde pe terenurile agricole și apar litigii cu Agenția Moldsilva;
5. Sunt cazuri când proprietarii terenurilor dețin titlu de proprietate a terenului într-un loc, dar terenurile agricole alocate în natură se află în alt loc,
6. Terenurile în natură în unele câmpuri au fost distribuite după principiul oglinzii și nu corespunde cu locul indicat în titlu de proprietate;
7. Sunt unele cazuri când pentru același teren agricol există două titluri de proprietate eliberate pentru diferite persoane;
8. Sunt cazuri când oamenii lucrează pământul de-a lungul versantului, dar titlu de proprietate este dat de-a curmezișul lui și invers.

Există un caz foarte îngrijorător – a fost făcută canalizarea într-o fântână ce poluează apă subterană și ar putea afecta grav sănătatea oamenilor.

nicolai ciubotaru

nicolai ciubotaru a publicat 970 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu