image-title

În fiecare an, din 1970 încoace, data de 22 aprilie este marcată de Ziua Pământului, un evenimentul sărbătorit la nivel internațional pentru a atrage atenția la cât de important este să protejăm mediul înconjurător și care este impactul asupra vieții noastre în caz contrar.

Satul Văleni raionul Cahul este cel mai elocvent exemplu, unde se îmbină atât bogățiile care le avem, cât și problemele care le cauzează mediului activitatea umană. Astfel aici este Rezervația științifică „Prutul de jos”, care are o valoare internațională, se extrage petrol de mai mulți ani, care este interzis conform legislației, sunt multe probleme legate de proprietatea funciară care așteaptă să fie soluționate.

Satul Văleni este situat pe Câmpia Moldovei de Sud, acolo unde Prutul face câteva meandre. Pe toată întinderea localității Văleni predomină două forme de relief: dealuri și coline. În partea de răsărit a satului pe o lungime de 5-6 km se întinde o salbă de coline. Acest landșaft inedit, ce mărginește satul Văleni, a fost denumit acum câteva secole „Colinele de Aur”, zise așa pentru culoarea gălbui-roșcată a argilei ieșite la suprafață. „Colinele de Aur” sunt cunoscute în lumea științifică și ca „Aflorimentul de la Văleni”, denumit așa din cauza rocilor vechi apărute la suprafața solului. Deținătorul funciar al acestui monument este primăria satului Văleni, iar beneficiar – Firma agricolă Văleni. Materialele geologice și paleontologice descoperite la Văleni conțin informații despre diverse fenomene geologice ce au avut aici loc în ultimele 5 milioane de ani. În râpi au fost găsite rămășițe scheletice de mastodonți, rinoceri și cămile, iar fiecare boț de argilă ascunde în el un fragment din istoria străveche a regiunii.

Aflorimentul de la Văleni de lângă satul Văleni este monument al naturii geologo-paleontologic și este protejat de stat prin Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat. Altă arie protejată aflată în preajma satului Văleni este Rezervația științifică „Prutul de Jos”, care are o suprafață de 1.691 ha, dintre care circa 1/2 revine lacului Beleu. Această rezervație formează un ecosistem unicat de importanță internațională, scopul fiind de a ocroti flora și fauna lacului și a luncilor inundabile din jur. Lacul Beleu prezintă interes ca monument al naturii de o mare valoare științifică, culturală și estetică. În prezent nivelul apei în lacul Beleu, în mare măsură, depinde de nivelul apei din Dunăre și din râul Prut și variază în dependență de dinamica nivelurilor acestora. Este cunoscut faptul că bazinul râului Prut reprezintă un coridor natural utilizat de păsările migratoare orientate spre delta Dunării şi nu numai. De asemenea, sistemul de lacuri, îndeosebi din bazinul Prutului de Jos, reprezintă relicte ale bazinului dunărean de apă dulce, care s-au format în urma dezvoltării istorice a ținutului. Lacul Beleu din Moldova împreuna cu lacul Brateş din România şi alte lacuri mai mici formează începutul Deltei Dunării și reprezintă un element structural–funcţional important al existenţei şi activităţii integre a rezervaţiei biosferice Delta Dunării.

Rezervația științifică „Prutul de jos” fost instituită prin hotărâre de Guvern la 23 aprilie 1991, în scopul ocrotirii și studierii florei și faunei din lunca Prutului și de pe lacul Beleu, pentru reproducerea speciilor vegetale și animale pe cale de dispariție. Însă la doar 4 ani după acest eveniment, a fost aprobat prin hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 1995 un acord concesional cu o companie americană – „Redeco LTD”. Atunci s-au început explorarea hidrocarburilor în apropierea satului Văleni care face parte din rezervația „Prutul de jos”. Acesta a fost însă doar începutul. La 25 iulie 2002, Parlamentul RM a adoptat o rectificare la Legea „Cu privire la fondul zonelor naturale protejate de stat”, dând undă verde companiei „Redeco” pentru exploatări petroliere. În 2007 drepturile petroliștilor de peste ocean au trecut la compania locală „Valiexchimp”, proprietarul rețelei republicane de stații de alimentare și depozite petroliere, însă acest lucru nu a ameliorat deloc situația. Acum pe teritoriul „Prutului de jos” există 21 de sonde de petrol, dintre care doar 18 sunt funcționale.

În 2016 în baza concursului anunțat de autorități privind selectarea unui finanțator care ar extrage și, ulterior, ar exploata hidrcocarburile de gaze și petrol, a fost selectată altă companie și în present în localitate o companie extrage petrol: 70 de tone pe zi de pe din teritoriul APL. Deși zăcământul Văleni este de calitate joasă și hidrocarburile se folosesc pentru obținerea uleiurilor pentru mașini și producerea asfaltului, conform contractului pentru aceasta compania trebuie să achite mai mult de 100.000 de lei pe an, dar atât această companie, cât și cele precedente nu au plătit nimic bugetului local. Din acestea considerente APL și comunitatea nu beneficiază de venitul respectiv, iar cel mai important că compania extrage petrol pe teritoriul care este în rezervației științifice „Prutul de Jos”, ceea ce este interzis atât conform legislației internaționale, cât și celei naționale.

Pământul nostru are o valoare enormă, dar atitudinea negligentă ale autorităților responsabile față de pământ, față de resursele care le avem duce la degradarea pământului și ale componentelor lui.

  

nicolai ciubotaru

nicolai ciubotaru a publicat 970 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu