image-title

Satul Cristești raionul Nisporeni este un sat care poate oferi exemple privind elaborarea și implementarea proiectelor în localitățile rurale. Datorită participării active a populației și APL a fost posibilă construirea drumurilor asfaltate, apeductului, sistemului de canalizare pe străzile centrale, inclusiv a stației de epurare. A fost creată întreprinderea comunală, care are tehnică specială pentru evacuarea deșeurilor, deșeurile sunt colectate de către populație în tomberoane, gunoiștea este amenajată. Planul general socio-economic este realizat în proporție de 85% și acum se elaborează un plan nou pentru următorii ani.

Atestarea documentară a Cristeștilor datează cu 1429. Din punct de vedere geografic, localitatea este situată pe teritoriul, care leagă direct două importante mănăstiri: „Nașterea Maicii Domnului” din Vărzărești, atestată documentar la 1415 și mănăstirea Căpriana, atestată la 1420. Conform unei legende, călugării în drumul lor de la Vărzărești spre Căpriana și înapoi, treceau prin Cristești unde instalaseră si o răstignire la răscrucea, unde făceau popas de fiecare dată. Pentru a indica locul unde se întâlneau în drumul lor unii cu alții și unde poposeau își ziceau: “la Crist”, adică la răstignirea lui Cristos. Locul respectiv este numit și astăzi de către localnici: “în deal la Cruce”. Conform altei legende numele localității ar proveni de la numele unui boier Cristea, care iși avea conacul pe acele locuri.

În satul Cristești sunt 600 de proprietari ai terenurilor agricole dintre care 25% se confruntă cu următoarele probleme:
1. Sunt cazuri când proprietarii terenurilor dețin titlul de proprietate a terenului într-un loc, dar terenurile agricole alocate în natură se află în alt loc;
2. Sunt cazuri când terenurile se suprapun unul pe altul;
3. Sunt cazuri când oameni lucrează pământul de-a lungul dealului, iar titlurile de proprietatea sunt date de-a curmezișul și nu corespund coordinatelor indicate în titlu de proprietate;
4. Grădinile (articolul 11) nu sunt înregistrate în baza de date cadastru. Primăria a încercat împreună cu sătenii să înregistreze grădinile folosind resurse proprii, dar Oficiul Cadastru nu le-a înregistrat.

Sperăm că majoritatea erorilor vor fi corectate în cadrul proiectului Băncii Mondiale care a demarat în acest an.

Studiul este realizat în cadrul Strategiei naționale de Implicare în soluționarea problemelor Pământului cu susținerea Coaliției Internaționale a Pământului.

nicolai ciubotaru

nicolai ciubotaru a publicat 970 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu