image-title

Satul Baurci-Moldoveni este situat în partea de sud-vest a Republicii Moldova, la 10 km de frontiera cu România și la 15 km nord de centrul rational Cahul. Este amplasat în zona de tranziție dintre Podișul Tigheci și Lunca Prutului. Așa că în această localitate sunt și câmpii, dealuri, păduri și râu. Baurci-Moldoveni este despărțit în două părți aproximativ egale de râulețul Valea Halmagei. Pădurile reprezintă peste 25% din suprafața comunei, aici se află cel mai mare masiv de stejar pufos (Quercus pubescens) din Republica Moldova (93,1 ha), care este totodată și arie protejată de stat. La sud de sat este amplasată rezervația natural silvică Baurci.

În s. Baurci-Moldoveni a fost elaborat și aprobat planul general de dezvoltare social-economică a localității, în care este inclus și compartimentul mediului. În anul 2016 a fost proiect finanțat de ICAS privind reînnoirea fâșiilor forestiere. La moment Primăria deține 50 hectare fâșii forestiere restabilite.

În satul Baurci-Moldoveni sunt 700 de proprietari a terenurilor agricole și circa 10% se confruntă cu următoarele probleme:
1. Terenurile în natură sunt cu dimensiuni mai mici decât cele indicate în titlurile de proprietate,
2. Sunt cazuri când terenurile se suprapun atât în acest sat, cât și cu terenurile din satele vecine;
3. Sunt cazuri când în titlul de proprietate sunt erori în nume, prenume sau data nașterii;
4. Sunt cazuri când proprietarii terenurilor dețin titlu de proprietate a terenului într-un loc, dar terenurile agricole alocate în natură se află în alt loc;
5. Sunt cazuri când terenurile sunt înregistrate dar grafica în baza de date Cadastru nu este;
6. Nu a fost efectuată delimitarea terenurilor a proprietății private și celei publice;
7. Casele nu sunt înregistrate în baza de date Cadastru;
8. Sunt cazuri când oamenii lucrează pământul de-a lungul versantului, dar titlurile de proprietate sunt date de-a curmezișul și invers,
9. Terenurile agricole la unii proprietari au nimerit în fâșii, păduri sau drumuri,
10. Gunoiștea este amplasată foarte departe de sat, dar n-au autovehicul special pentru colectarea deșeurilor de la oameni și mulți săteni aruncă deșeurile în râpi, ce afectează calitatea apei și sănătatea oamenilor.

Circa 100 de proprietari au corectat erorile din sursele proprii la un masiv.

Sperăm că majoritatea erorilor vor fi corectate în cadrul proiectului Băncii Mondiale care a demarat în acest an.

Studiul este realizat în cadrul Strategiei naționale de Implicare în soluționarea problemelor Pământului cu susținerea Coaliției Internaționale a Pământului.

Valentin Ciubotaru

Valentin Ciubotaru a publicat 2160 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu