image-title

Coaliția Internațională a Pământului (ILC) este o alianță globală a societății civile și a organizațiilor interguvernamentale care colaborează pentru a pune oamenii în centrul guvernării funciare. Unul dintre membrii ILC este AO BIOS, care implementează Strategia Națională de Implicare (NES) în Moldova.

Dl. Yonas Mekonen, coordonatorul global a Strategiilor Naționale de Implicare al ILC a avut o vizită oficială în Moldova în perioada 25 februarie – 01 martie. El a avut multiple întâlniri cu D-na Anna Moldovan, Facilitatorul Platformei NES, membrii echipei NES Moldova, Consiliul Director și membrii BIOS. Au fost discutate activitățile realizate în cadrul Strategiei Naționale de Implicare, precum și planurile pentru acest an și anii următori.

Totodată, Dl. Yonas Mekonen împreună cu echipa NES Moldova s-a întâlnit cu reprezentanții Partenerilor de Dezvoltare, cu care am discutat posibilități de colaboirare, sinergie între programele și proiectele partenerilor de deezvoltare cu NES. Au avut loc întâlniri cu următorii reprezentanți ai Partenerilor de Dezvoltare:

– D-na Virginia Bîlici, Coordonatoarea Programului „Mediu și Schimbări Climaterice” din cadrul Ambasadei Suediei în Moldova,

– D-na Inga Podoroghin, Specialistă Programe „Schimbări Climaterice, Mediu și Energie” și Dl. Eugen Chiabur, Managerul Proiectului „Managementul riscurilor de dezastre”,

– Dl. Victor Roșca, Directorul Unității de Implimentare a proiectelor IFAD în Moldova,

– Dl. Alexei Ionașcu, Consultant, Banca Mondială,

– Dl. Tudor Robu, Reprezentant Adjunct FAO în Republica Moldova,

– Dl. Adrian Staver, Persoană de legătură We Effect în Moldova.

Totodată, am avut discuții cu Dl. Lilian Mindov, Şeful Direcţiiei Cadastru și evaluarea bunurilor imobile a Agenției Relații Funciare și Cadastru (ARFC), dar și deplasări în teritoriu.

Vizita D-lui Mekonen a fost foarte utilă și la timpul potrivit pentru echipa NES Moldova. Coaliția Internațională a Pământului a reitirat faptul că susține pe deplin eforturile echipei NES Moldova astfel ca Strategia Națională de Implicare privind soluționarea problemelor Pământului să fie realizată cu succes.

nicolai ciubotaru

nicolai ciubotaru a publicat 970 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu