image-title

Ședințele Platformei Strategiei Naționale de Implicare (NES) prezintă o oportunitate mare de a discuta atât problemele, cât și a propune soluții pentru instituțiile abilitate în soluționarea problemelor legate de pământ, cu care se confruntă fermierii și Administrația Publică Locală.

Sedinta a fost moderata de dl. Valentin Sascov, presedintele Comitetului de Supraveghere NES.

Dl. Yonas Mekonen, coordonatorul global al NES a Coaliției Internaționale a Pământului (ILC) a participat la ședința din această săptămână a Platformei NES Moldova, unde a prezentat prioritățile ILC, precum și experiența altor state în implementarea NES.

D-na Anna Moldovan, Facilitatorul Platformei NES, a prezentat atât realizările din anul precedent, cât și planurile pe acest an. O deosebită atenție a fost atrasă la cooperarea Platformei cu toate părțile interesate în soluționarea problemelor legate de asigurarea drepturilor funciare și problemele de mediu.

Membrii Platformei NES au avut multiple întrebări și au făcut comentarii cum mai bine de soluționat problemele identificate și de utilizat cât mai bine oportunitățile care există ale Partenerilor de Dezvoltare care realizează programe și proiecte în aceste domenii.

Dl. Lilian Mindov, Şeful Direcţiiei Cadastru și evaluarea bunurilor imobile a Agenției Relații Funciare și Cadastru (ARFC) a prezentat mecanismele de înlăturare a erorilor în actele justificative emise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor propuse de APL. Ne bucură faptul că reprezentantul Agenției Servicii Servicii Publice, dl Vitalie Antociuc, Șef al Direcţiei Operaţiuni din cadrul Departamentului Cadastru, care în prezent este în componența echipei de implementare a Proiectului Băncii Mondiale de a realiza activitățile respective, a fost de acord cu majoritatea propunerilor ARFC și ambele instituții doresc să colaboreze cu Platforma NES.

Dl. Alexandru Perjan și Dl. Sergiu Melnic de la Euro Alun au prezentat experiența lor în agricultura ecologică, consolidarea terenurilor și au propus o colaborare cu Platforma NES, care a acceptat cu plăcere propunerea respectivă.

A fost discutat proiectul Apelului membrilor Platformei SNI către instituțiile abilitate ale Republicii Moldova privind soluționarea problemelor Pământului și pe parcursul a 7 zile așteptăm comentarii și propuneri pentru a fi luate în considerație și transmise instituțiilor abilitate ale statului.

Agenda_Platforma NES_26.02.19_ro

Valentin Ciubotaru. Activități legate de problemele funciare si protecția solului. https://www.dropbox.com/s/o49j9v1bjb2n83c/BIOS_NES_Activit%C4%83%C8%9Bi%20legate%20de%20problemele%20funciare%20si%20protec%C8%9Bia%20solului.pptx?dl=0

Lista participantilor Sedinta Platformei NES_26.02.19

Evaluation of the NES Platform Meeting_26.02.19

 

nicolai ciubotaru

nicolai ciubotaru a publicat 970 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu