image-title

În perioada 28-31 ianuarie 2019, 2 persoane, Eugenia Bordianu, asistent de proiecte, și Victoria Gaitur, Managerul oficiului Nord al Federației Naționale a Fermierilor din Moldova au reprezentat organizația BIOS participând la un  Atelier in drepturile femeilor legate de pământ, organizat în cardul unei inițiative a Coaliției Internaționale a Pământului (ILC) la Tirana, Albania.

La atelier au mai participat și reprezentanți din alte țări, așa ca Albania, Kosovo, Spania, Palestina, Iordania, Maroc, dar și reprezentanți ai ILC, care își are sediul la Roma, Italia.

În cardul evenimentului Eugenia Iacob, cu concursul doamnei Victoria Gaitur, a făcut o prezentare a organizației BIOS și a situației femeilor în materie de drepturi legate de pământ în Republica Moldova.

În cardul prezentării s-a menționat că din cauza poverii muncii neremunerate în familie, femeile au venituri mult mai mici decât bărbații în sectoral agricol, fiind foarte dependente și vulnerabile, îndeosebi în familiile cu probleme de relații sau dispute privind resursele financiare.  Alte probleme menționate au fost efectele stereotipurilor de gen, existente în spațiul rural asupra bunăstării femeilor, și implicit, a familiilor.

Cunoștințele privind politicilor agricole, dar și cunoștințele în aspect de negociere și soluționare a conflictelor au fost propuse ca soluții la problemele identificate, de rând cu educația în combaterea stereotipurilor, dar și necesitatea unor statistici mai precise privind numărul femeilor – proprietare de terenuri. Aceste cunoștințe și instruiri ar fi benefice pentru ambele genuri, dar și pentru societate în ansamblu.

Reprezentatele din Moldova au reiterat dictonul recunoscut pe larg că “dacă înveți un bărbat – înveți o persoană, dar dacă înveți o femeie – înveți o generație întreagă” din motivul că femeile poartă practic exclusiv povara educației copiilor, îndeosebi în zonele rurale ale Moldovei.

Prezentări similari au fost realizate și de reprezentatele celorlalte țări, reliefând problemele identificate în țările respective.  S-a identificat că o problemă deosebit de acute e cea legată de proprietatea legală asupra terenurilor în familiile țărilor arabe, dar și în alte țări din regiune, în care femeile de facto sau/și de jure nu au drepturi de proprietate asupra pământului, deși muncesc din greu.

Au avut loc, de asemenea, discuții în grupuri, în care s-au discutat un șir de aspecte importante,  așa ca abilitarea femeilor și a organizațiilor de femei, ca femeile să aibă un rol mai semnificativ în guvernanța sustenabilă a terenurilor și a resurselor natural, inclusiv în aspecte sociale și economice.

Ca propunere pentru realizarea acestui deziderat, s-a menționat crearea de rețele ale femeilor, constituirea capacităților acestora și liderismul femeilor.

Ca obiective s-au reliefat următoarele:

 • Abilitarea socială și economică a femeilor,
 • Participarea femeilor la luarea deciziilor
 • Antreprenoriatul durabil al femeilor
 • Inovarea și retro-inovarea (revenind la cunoștințele ancestrale pentru rezolvarea problemelor)
 • Identificarea liderilor naturali
 • Accesul la resursele naturale
 • Împuternicirea juridică
 • Educație / cunoștințe.

O altă temă abordată în cardul evenimentului a fost responsabilizarea mai mare a autorităților în materie de drepturile ale femeilor legate de pământ.  S-a decis că aceasta se poate realiza prin următoarele instrumente:

 • Monitorizare.
 • Date
 • Participarea incluzivă a femeilor în structurile decizionale
 • Comunicarea prin intermediul mass-media
 • Cele mai bune practici / date, statistici
 • Schimbarea / implementarea politicilor prin advocacy și lobby
 • Raportarea privind SDG-urile privind drepturile femeilor (date, ținte, realitate)
 • Dezvoltarea capacităților – formare pentru îmbunătățirea capacităților grupurilor
 • Instruire – monitorizarea drepturilor femeilor pentru a-și comunica cele mai bune practici
 • Comunicare de instruire, de exemplu, prin rețelele de media sociale
 • Identificarea, recunoașterea, respectarea, promovarea cunoștințelor locale în gestionarea resurselor naturale (cunoștințele femeilor locale).

S-au discutat, de asemenea, aspectele de campanii și advocacy în vederea abilitării femeilor rurale pentru integrarea aspectelor de gen în cardul relevant al politicilor (acorduri, convenții Internationale, documente de politici naționale) pentru asigurarea drepturilor fundamentale ale femeilor (la educație, pământ, remunerare egală, etc.).

S-a decis ca aceasta se poate atinge prin:

 • Campanii și avocacy pentru a facilita accesul femeilor la terenuri și resurse naturale
 • Să se recunoască și să facă vizibile cunoștințele și rolul tradițional al femeilor în menținerea și conservarea biodiversității, a resurselor naturale și a tradițiilor
 • Extinderea spațiului pentru luarea deciziilor incluzive și participarea și vizibilitatea în sfera publică (politică, socială etc.)
 • Creșterea gradului de conștientizare privind inegalitatea, discriminarea, violența, abuzul față de femei în zonele rurale
 • Sprijinirea inițiativelor femeilor
 • Facilitarea accesului la informații
 • Schimbul de cunoștințe și experiențe
 • Formare (în acces la piață, leadership, rezolvarea conflictelor, viziune comună)
 • Schimbarea mentalității la nivel de gospodări casnică / în mediului local
 • Cererea implicării și contribuției actorilor-cheie (lideri religioși, autorități, comunități, sate, municipalități, oameni celebri etc.).

Femeile participante la eveniment au discutat, de asemenea, oportunități concrete de abordare a problemelor discutate în cardul inițiativelor ILC.  Asemenea oportunități au inclus:

 • Încurajarea și sprijiniți femeilor ca acestea să se organizeze
 • Platforme; forumuri, susținere, identificare
 • Formularea strategiilor / susținerii
 • Cunoștințe privind moștenire legală, accesul la resurse naturale;
 • Business – finanțare, marketing, inovație etc.
 • Educație / cunoștințe: transferul cunoștințelor tradiționale, normele sociale dăunătoare
 • Asigurarea unui mediu adecvat pentru a încuraja liderismul femeilor
 • Asistență tehnică adecvată (interpretare / traducere, călătorii de sprijin pentru femei, vize, partener de călătorie, dacă este necesar în anumite țări, context de înțelegere)
 • Colectarea datelor (informații, chestionare, grupuri de lucru, studii de caz legale etc.)
 • Împuternicirea procesului decizional al femeilor
 • Mobilizarea femeilor pentru drepturi funciare
 • Denunțarea și stoparea abuzurilor
 • Sprijinirea femeilor din mediul rural pentru conservarea biodiversității și a tradițiilor.

În aspect de comunicare s-a decis de a crea o platformă, ca mijloc de comunicare, sensibilizare, activitate de rețea și pentru sporirea vizibilității.

În acest sens, s-a relevat că e importantă instruirea liderelor locale, lichidarea analfabetismului juridic în rândul femeilor, sporirea cunoștințelor în producerea durabilă a alimentelor, marketing, legislația privind familia, moștenirea, tranzacțiile cu pământul, adaptare la schimbarea climei, etc.

Elena Bivol,

Coordonator instruire,

AO BIOS

Valentin Ciubotaru

Valentin Ciubotaru a publicat 2160 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu