Joi, 14 Decembrie 2018, a avut loc de ședința Platformei Strategiei Naționale de Implicare (SNI), care a întrunit peste 70 de membri activi din Moldova. Scopul evenimentului a fost întărirea Platformei Strategiei Naționale de Implicare care reunește toate părțile interesate în soluționarea problemelor legate de terenurile agricole, păduri, pajiști, ape, resursele naturale, astfel ca guvernare funciară să fie centrată pe oameni, iar gestionarea terenurilor să fie în conformitate cu acordurile internaționale, la care Republica Moldova este parte.

Ședința Platformei a pus în discuție problemele cu care se confruntă cetățenii, fermierii și administrația publică locală, cât și unele soluții propuse de grupurile de lucru deja formate pentru a fi luate în considerație de către instituțiile abilitate. Evenimentul a început cu un cuvânt de salut din partea oaspeților și invitațiilor speciali, după care nemijlocit s-a parcurs la desfășurarea ședinței. În prima parte a ședinței, membrii Platformei SNI au făcut cunoștință cu Planul de Acțiuni și activitățile realizate pe parcursul anului 2018, prezentat de Facilitatoarea SNI, Elena Bîrca.

Ulterior membrii Platformei au fost informați de către Dl. Lilian Mindov, Şeful Direcției Cadastru și evaluarea bunurilor imobile, ARFC, despre prevederile legislației în domeniu, precum și soluțiile tehnice pentru corectarea unor tipuri de erori funciare. La rândul lor, membrii grupului de lucru deja format în cadrul SNI – „Proprietatea funciară și gestionarea terenurilor de APL”, au propus unele soluții la tipurile de erori în actele justificative emise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor.

Valentin Ciubotaru, director executiv, AO BIOS și membru ILC (Coaliția Internațională a Pămîntului), a prezentat problemele legate de terenurile aflate în proprietatea administrațiilor publice locale și de mediu, depistate în cadrul Studiului SNI. Spre final, Anna Moldovan, drd., lector universitar și membru AO BIOS a venit cu prezentarea proiectului și a planului de durabilitate și a mobilizării resurselor Strategiei. Astfel reprezentanți ai APL-urilor, colaboratori din cadrul ARFC, reprezentanți ai direcțiilor din cadrul MADRM, reprezentanți ai ONG-urilor de mediu și alte părți interesate s-au întrunit astăzi cu scopul de a contribui la soluționarea problemelor pământului, astfel colaborând rezultatele apar mai rapid și sînt mai eficiente, au concluzionat membrii Platformei SNI.

Evenimentul s-a încheiat cu prezentarea poziției Platformei SNI și anume acele propuneri ce trebuie luate în considerație de către instituțiile abilitate Apelul membrilor Platformei SNI catre instituțiile abilitate ale RM.

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu