În comuna Tigheci sunt aproape 1200 de proprietari a terenurilor agricole și circa 20% au diferite erori. Proprietarii de terenuri se confruntă cu următoarele probleme:

 1. La început au fost repartizate la oameni cotele și titlurile de proprietate de-a lungul pantei, peste o perioadă de timp terenurile au fost reîmpărțite de-a curmezișul, dar titlurile de proprietate au rămas aceiași. Din aceasta cauza titlurile de proprietate și baza de date a cadastrului nu corespunde cu terenul agricol alocat în natură;
 2. Sunt unele cazuri (circa 8 hectare) când  pentru același teren agricol există două titluri de proprietate pe numele a două persoane diferite;
 3. Terenuri agricole la unii proprietari au nimerit în fâșii, drumuri sau pădure;
 4. Locația unor case nu coincide cu titlu de proprietate și soluționarea litigiilor se face prin instanța de judecată;
 5. Există probleme privind delimitarea terenurilor între Primăria satului Tigheci și Agenției Moldsilva. În urma deciziei Hotărârii Guvernului, 55 de hectare a terenului au fost transmise în posesia Agenției Moldsilva, dar nu este cunoscut motivul transferării deoarece hotărârea Consiliul Local pe acest caz nu a fost luată. Sunt multe plângeri în sat că a fost înțelegere între Primăria satului Tigheci cu Moldsilva privind schimbul de terenuri, dar acordul nu a fost semnat. Moldsilva a împădurit terenul și nu dă acces la oameni la două iazuri care sunt în preajma terenurilor;
 6. Perdelele forestiere cu o suprafață de 86 de hectare au fost date la ICAS să le restabilească, dar ICAS a curățit dar nu a restabilit și practic perdele forestiere au fost distruse;
 7. În satul Tigheci nu este gunoiște autorizată, gunoiul este stocat în fosta groapă de silos care nu este amenajată. Satul a fost inclus în clasterul doi pentru soluționarea problemelor deșeurilor unde locul de colectare a deșeurilor pentru câteva sate din apropiere să fie pe terenul satului Iargara, dar aceasta este doar un proiect și dacă o să fie realizat o să fie din anul 2019;
 8. În satul Tigheci nu este stație de epurare și toate scurgerile se duc în pământ, în apă subterană sau râu, ce dăunează foarte grav sănătății locuitorilor.

Soluțiile propuse de APL pentru rezolvarea problemelor menționate:

 1. Să fie efectuate măsurările a terenurilor agricole din nou (considerăm această propunere greu de realizat, deoarece măsurările tuturor terenurilor este foarte costisitoare, dar este necesar de alcătuit algoritmul de soluționarea erorilor comise);
 2. De măsurat câteva loturi de pământ pentru a vedea dacă ele corespund titlulor de proprietate, și dacă nu corespund de a vedea imaginea per ansamblu pentru elaborarea algoritmului de ajustarea terenurilor;
 3. Întâlnirea și discuția cu reprezentanții Agenției Moldsilva privind căutarea soluției de delimitarea terenurilor cu Primăria Tigheci, unde unele terenuri au rămas la Agenția Moldsilva și în legătură cu aceasta oameni nu au acces la terenuri;
 4. Întâlnirea și discuția cu ICAS privind reabilitarea și restabilirea perdelelor forestiere;
 5. O posibilă discuție cu Consiliul sătesc Iargara privind punctul de colectarea a deșeurilor.

Nicolae Ciubotaru, Manager de proiect, AO BIOS

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu