Fermierii din Moldova au început să devină tot mai conștienți de efectele poluării și degradării mediului asupra propriei sănătăți, asupra recoltelor de produse agricole, asupra prosperității întreprinderii, dar rareori înțeleg că și ei ar putea juca un rol în acest proces.   Există mai multe modalități, prin care fermierii ar putea ajuta mediului și naturii și prin care s-ar ajuta și pe ei.  Vom descrie pe scurt unele dintre aceste oportunități cu bătaie lunga pentru agricultura țării, dar și pentru sănătate noastră a tuturor și pentru beneficiile economice individuale și colective.  

 Reducerea sau eliminarea în totalitate a aplicării pesticidelor, ierbicidelor și substanțelor nutritive artificiale. Nici un beneficiu obținut prin aplicarea de chimicale nu compensează pierderile legate de sănătate precară a noastră și a membrilor familiei, deces prematur al unui membru al familiei, coleg, prieten.  La fel beneficiile economice de termen scurt obținute prin aplicarea masivă a chimicalelor distrug păsările și animalele sălbatice și ne fac viața mai puțin frumoasă și interesanta, dar distrug și viața existentă în sol, ceea ce conduce în termen ceva mai lung la reducerea recoltelor, plantații mai puțin viguroase, procese de degradare a solului, poluarea apelor, care încheie din nou ciclul readucându-ne la problemele de sănătate, cu care am început această secțiune.  

Plantarea unei diversități mai mari de culturi agricole.   Prin aceasta nu doar reducem nevoia de chimicale pentru protecția plantelor, dar ne protejăm și economic de problema suprasaturării în unii ani a pieței cu anumite produse, ceea ce ne expune la prețuri joase, probleme de comercializare, lipsă de venituri, obținând un profit din alte produse, dacă avem un număr mai mare.  

 Menținerea curățeniei în comunitate. Noi nu existăm în izolare, iar gunoiul aruncat pe un câmp ajunge în timp să ne afecteze propria sănătate și cea a copiilor, dar și a animalelor domestice ce se hrănesc cu plante din zone poluate.  Nu uităm și de aspectul estetic al comunității.   

Plantarea copacilor în jurul solelor.  Avem nevoie de protecția copacilor împotriva vânturilor puternice, pentru atragerea ploilor, dar și pentru umbră și ca adăpost al păsărilor, ce ne protejează câmpurile de dăunători.  Alte beneficii includ, protecția de uscare excesivă a terenurilor în timpul secetelor, frunze care se folosesc ca substanțe nutritive pentru sol, aspect estetic îmbunătățit, ce ne aduce mai mult spor în muncă.   

Cooperarea cu organizațiile ecologice.  Cooperarea cu atare organizații, fie de nivel local, raional, național sau internațional ne aduce imense beneficii, inclusiv învățarea de tehnologii agricole nepoluante, accesul la programe de sprijin, cunoștințe și abilități obținute gratuit, promovarea reciprocă, contacte de colaborare, simțul împlinit de respectarea eticii în relațiile cu natura.   

Educarea proprie și a celor apropiați în protecția naturii.  Nimeni nu știe totul, iar ecologia este un domeniu nou în regiunea noastră, în care preocuparea principală era de a scoate cât mai mult din pământ, fără a face și inversul, investirea în acesta prin activități de protecție.  

 Inițierea sau implicarea în activități practice de protecție a mediului.  Activitățile ecologice nu sunt doar răspunderea autorităților și a organizațiilor ecologice.  Avem nevoie să punem umărul toți pentru a stopa procesele de degradare și a face așa ca comunitățile noastre să fie mai atrăgătoare pentru ochi și mai sănătoase. 

Pământul și mediul înconjurător Elena Bivol, Coordonator instruire, AO BIOS

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu