image-title

La inițiativa FAO Ziua Mondială a Solului, desemnată de Organizaţia Națiunilor Unite pe data de 5 decembrie și se celebrează al 4-lea an consecutiv. Scopul principal este aducerea în atenția opiniei publice a rolului solului în viața noastră de zi cu zi și a problemelor legate de necesitatea protejării calitative a resurselor noastre limitate de sol, precum și de a atrage atenția asupra importanței gestionării durabile a solului, menținerii unui sol sănătos. Acest fapt este foarte important pentru Republica Moldova, unde potențialul fertilității solurilor este destul e înalt și foarte puțin se face ca să păstrăm această bogăție naturală cu care este înzestrată Moldova.

Parteneriatul global pentru sol a stabilit pentru Ziua mondială a solului 2018 tema “Opriţi poluarea solului“.

Omenirea se confruntă cu multiple probleme, inclusiv cu asigurarea rezervelor de hrană, inundații, secete, poluare, schimbări climatice, etc. Cu părere de rău, foarte rar Solul este pus în capul mesei, adică nu-i apreciat la justa lui valoare, dar multe dintre răspunsurile pe care le căutăm le putem afla în sol. Solul nu este doar crustă fragilă care-i deasupra pământului, ci, de fapt, este un sistem complex viu. Solul este una dintre cele mai semnificative părți ale ecosistemului, fiind sursa noastră de energie, hrană, apă și, implicit, viață.

Datorita capacității de a întretine viața plantelor, solul constituie principalul mijloc de producție agricolă și are o importanță deosebită. Cu părere de rău, în majoritatea cazurilor noi ne axăm la exploatarea solului fără al proteja. Din această cauză deja am pierdut pentru totdeauna circa jumatate din solurile arabile ale planetei.

Acolo, unde proprietarii de terenuri doresc cu orice preț să obțină recolte maxime de producție agricolă fără ca să se gândească la consecințe, se întâmplă multe lucruri negative, inclusiv înrăutățirea sănătății populației. Astfel, solul este locul unde se adună poluanții, ape de infiltrație poluate, deșeuri menajere sau industrial și râuri poluate. Reziduurile de tot felul care n-au fost evacuate în apă și aer acoperă uscatul, infestând terenurile agricole acolo unde sunt mai fertile și strică peisajele natural, care erau apreciate pentru frumusețea lor.

Continuarea distrugerii învelișului de sol va conduce, evident, la modificări importante, unele imprevizibile, în procesele și ciclurile geochimice și hidrologice, având ca rezultat schimbări nefavorabile pentru viață în general.

Pe de altă parte, Solul este încă plin de mistere și multe lucruri încă trebuie cercetate. Cert este un lucru ca să întreprindem măsuri practice de protecție a solului, astfel ca El să-și poată realiza rolul său de susținerea vieții pe pământ.

Recent au fost create trei grupuri de lucru în cadrul Strategiei Naționale de Implicare pentru soluționarea problemelor Pământului:

  1. privind soluționarea erorilor în actele justificative emise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor,
  2. gestionarea terenurilor aflate în proprietatea administrației publice locale, și
  3. protecția mediului, agricultura ecologică și schimbările climatice.

Pe data de 14 noiembrie toate grupurile s-au întâlnit împreună pentru a discuta atât problemele, cât și soluțiile, astfel ca să asigurăm și să promovăm gestionarea durabilă a solului și menținerii unui sol sănătos atât la nivel local, cât și național. Aceasta va contribui ca să conservăm fertilitatea solului care a mai rămas, dar și să asigurăm un mediu curat și ca să avem o populație sănătoasă.

Valentin Ciubotaru,

Director executiv,

AO BIOS

 

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu