În comuna Izvoare (fac parte sate: Izvoare și Valea Norocului)  sunt 440 de proprietari a terenurilor agricole și circa 20% au diferite erori. Proprietarii de terenuri se confruntă cu următoarele probleme:

  1. Terenurile agricole la unii proprietari conform titlurilor de proprietate au nimerit în perdelele forestiere sau drumuri;
  • Terenuri agricole la unii proprietari au nimerit pe drum, exemplu:

  • Exemplu când titlu de proprietate a terenului a nimerit în perdelele forestiere:

  1. 86 de terenuri suprapun unul pe altul;
  2. Sunt cazuri când proprietarii terenurilor dețin titlu de proprietate a terenului într-un loc, dar terenurile agricole alocate în natură se află în alt loc;
  3. Sunt cazuri când oameni au în folosința terenuri dar titluri de proprietate pe acestea nu au;
  4. Gunoiște a satului este situată foarte aproape de sat și de iaz ce foarte grav afectează asupra sănătății Administrația locală luptă pentru reamplasarea gunoiștei într-un loc mai îndepărtat, dar inspectoratul ecologic nu dă acordul pentru amenajarea gunoiștei.

Soluțiile propuse de APL pentru rezolvarea problemelor menționate:

  1. De corectat titluri de proprietate unde sunt erori conform datelor oficiale cadastrului (soluția nu necesită cheltuieli de bani și se rezolvă pe loc la Primăria);
  2. De amenajat gunoiștei temporare mai îndepărtat de sat până când nu o să fie amenajată gunoiște regională, pentru a nu afecta sănătatea oamenilor.

 

nicolai ciubotaru

nicolai ciubotaru a publicat 970 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu