Echipa Strategiei Naționale de Implicare privind soluționarea problemelor Pământului (SNI) a organizat Seminarul “Guvernarea funciară centrată pe oameni” în s. Zubrești, r-l Strășeni pentru administrația publică locală.

Am discutat problemele de mediu, de gestionarea terenurilor aflate în proprietatea APL, tipurile de erori în titlurile de proprietate asupra terenurilor depistate în cadrul Studiului SNI, precum și unele soluții la problemele respective.

O atenție deosebită s-a atras la elaborarea/actualizarea Planurilor locale de dezvoltare. Ca exemplu a fost prezentat Planul de dezvoltare a comunei Zubrești pe anii 2016-2021 prezentat de D-na Primar, Maria Manoli.

Participanții la eveniment au fost foarte activi, au avut propuneri concrete la unele probleme discutate. Reprezentanții APL din 8 comune au solicitat să adere la Grupurile de Lucru respective care recent au fost organizate în cadrul Platformei SNI, astfel ca să contribuie la definitivarea propunerilor de soluționare a problemelor respective și propuse factorilor de decizie pentru a fi incluse in agenda Guvernului și implementate în următorii ani.

Evenimentul a fost moderat de Dl. Valentin Sașcov, Președintele Comitetului de Supraveghere a Strategiei Naționale de Implicare.

bioslogin

bioslogin a publicat 3000 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu