În data de 09.11.2018 a avut loc Ședința Grupului de lucru privind proprietatea funciară, gestionarea terenurilor de APL si de mediu din cadrul Platformei Strategiei Naționale de Implicare pentru soluționarea problemelor Pământului. Ședința a început cu un cuvânt de salut din partea președintelui Comitetului de Supraveghere a SNI, Valentin Sașcov, după care Facilitatoarea SNI, Elena Bîrca le-a adus la cunoștință scopul și prioritățile Sïtrategiei, menționând importanța Platformei SNI pentru realizarea de facto a Guvernării Funciare Centrate pe Oameni.

Prima sesiune a ședinței a constat dintr-o prezentare amplă a tipurilor de erori în titlurile de proprietate asupra terenurilor depistate în cadrul Studiului SNI de catre directorul executiv A.O. BIOS, Valentin Ciubotaru. BIOS_NES_Erori Pamant  BIOS_NES_Probleme legate de terenurile aflate în proprietatea APL Studiul a fost elaborat pe parcursul lunilor Iulie – Noiembrie 2018 în peste 40 de localități din Republica Moldova. Iar în a doua sesiune, grupul de lucru format din ingineri cadastrali și primari ai APL-urilor din RM au propus mai multe soluții pentru problemele funciare și de mediu, ce persistă în localitățile lor. Astfel, membrii grupului de lucru fiind din localități diferite, cu experiență diferită au avut posibilitatea de a propune solutii la problemele legate de proprietatea funciara, gestionarea terenurilor de catre APL, precum si a celor de mediu. Totodata ei au facut schimb de cunoștințe și stabilit noi colaborări pentru soluționarea problemelor funciare. Urmează ca soluțiile propuse în cadrul ședinței să fie fundamentate și structurate, după care prezentate la ședința Platformei Naționale a SNI din Decembrie 2018, unde vor fi prezente și alte părți interesate pentru soluționarea problemelor pământului.
bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu