Interviul a avut loc la Primăria satului Mirești, la Interviul au participat Primarul comunei, inginer cadastral și 2 proprietari terenurilor agricole. Primar a informat că în comuna Mirești  sunt circa 700 de proprietari ale terenurilor agricole și la mai mult de 80 %  sunt cu diferite erori. În cursul discuțiilor au fost dezvăluite un șir de probleme cu care se confruntă proprietarii de terenuri, și anume:

  1. Când a fost Programului Naţional “Pămînt” oameni întâi au obținut terenurile în natură în anul 1996 dar titlurile de proprietate au obținut în anul 2000, din aceasta cauza majoritatea terenurilor alocate în natură  nu coincid cu titlurile de proprietate;
  2. Terenurile în natură sunt cu demisiuni mai mici decât cele indicate în titlurile de proprietate;
  3. Sunt cazuri când terenurile se suprapun unul pe altul; 
  4. Terenuri agricole la unii proprietari conform titlurile de proprietate au nimerit la fâșii și  drumuri;
  5. Sunt cazuri când în baza de date cadastrului pe un teren sunt indicate două numere cadastrale diferite, conform exemplului; 
  6. Sunt 10 cazuri când oameni au avut titluri de proprietate a terenurilor, dar acestea au fost transferate la satul vecin și acestea oameni au rămas fără terenuri.

Soluțiile propuse pentru rezolvarea problemelor menționate:

  1. Modificarea legislației în privința împuternicirii consiliilor locale de a eliminarea erorilor prin  anularea titlurilor de proprietate eronate și eliberarea titlurile de proprietate corecte, în cazul în care toți proprietarii de teren sunt de acord;
  2. Convingerea pe proprietarii terenurilor să cedeze o parte din terenuri pentru eliminarea erorilor;
  3. Întâlnirea și discuția cu reprezentanții cadastrului privind acordarea asistenței la eliminarea erorilor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nicolai ciubotaru

nicolai ciubotaru a publicat 970 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu