Interviul a avut loc la Primăria satului Buțeni, la interviu au participat Primarul satului și inginer cadastral. Inginer cadastral a informat că în satul Antonești sunt circa 2028 de proprietari ale terenurilor agricole, dintre care aproximativ la 15% sunt diferite erori. În cursul discuțiilor au fost depistate câteva probleme care există în aceasta localitatea, și anume:

  1. 10% din terenurile după titlu de proprietate sunt situate orizontal dar oameni de facto prelucrează terenurile vertical sau invers;
  2. Terenuri agricole la unii proprietari conform titlurile de proprietate au nimerit la fâșii și drumuri;
  3. La moment Primăria satului Buțeni se află în proces de judecată cu Hîncești-Silva în privința delimitarea terenurilor unde se află pădure;
  4. Satul dispune de resurse de nisip și lut, dar nu le poate extrage pe ele pentru nevoile satului (repararea sau construirea drumurilor, repararea clădirilor) deoarece legislația nu permite acest lucru sau permite cu condiții nerealiste;
  5. În satul este situat un iaz care este dat în chirie pe termen de 30 de ani, chiriașul lacului nu permite pescuitul locuitorilor;
  6. Primăria satului dispune de gunoiște neautorizată care se află în apropierea satului. Primăria solicită  aranjarea locul de colectare a deșeurilor autorizat mai îndepărtat de sat, dar inspectoratul ecologic pun condiții nerealiste pentru acest lucru.

Soluțiile propuse pentru rezolvarea problemelor menționate:

  1. Modificarea legislației în privința împuternicirii consiliilor locale de a eliminarea erorilor prin  anularea titlurilor de proprietate eronate și eliberarea titlurile de proprietate corecte, în cazul în care toți proprietarii de teren sunt de acord;
  2. Întâlnirea și discuția cu reprezentanții Agenției Hîncești-Silva privind căutarea soluției de delimitarea terenurilor cu Primăria Buțeni;
  3. Modificarea legislației în privința oportunității utilizării resurselor proprii ale satului pentru necesitățile localității;
  4. Modificarea legislației privind accesul locuitorilor localității la iazuri închiriate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nicolai ciubotaru

nicolai ciubotaru a publicat 970 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu