Echipa Strategiei Naționale de Implicare au realizat Studiul de analiză a problemelor legate de proprietatea funciară realizat în satul Zubrești, raionul Strășeni. Doamna Primar și ingenerul cadastral au expus cazuri problemele cu care se confruntă APL, inclusiv:

  • Lipsa unei gunoiști autorizate și imposibilitatea de a o institui din cauza lipsei unui document normativ relevant
  • Folosirea din motivul expus în punctul imediat anterior a unei gunoiști neautorizate de către sat, care se află în imediata apropiere a caselor oamenilor și a unui râuleț, ceea ce conduce la poluarea apelor din fântânile locuitorilor satului și la probleme de sănătate
  • Riscuri de otrăvire prin contact direct a copiilor care se joacă, a animalelor domestice care pășunează în zona gunoiștii
  • Poluarea masivă a tuturor fântânilor din sat, care reprezintă unica sursă de alimentare cu apă a locuitorilor satului
  • Nevoia de cunoștințe posibilitățile de aplicare a agriculturii ecologice pentru prevenirea poluării
  • Nevoia de instruire în aspecte de reguli sanitare a gestionării terenurilor de lângă casă, prevenirii poluării cu deșeuri animaliere.

Discuție privitor la existența erorilor în titlurile de proprietate asupra terenurilor și concluzia că erori există, dar acestea nu depășesc 5% din total, provenind din necorespunderea sistemului de cartografiere utilizat la etapa privatizării cu cel electronic definitivat la o etapa mai târzie.   Concluzii primar: Sunt necesare modificări în cadrul de reglementare național privind gunoiștile, pentru a asigura gestionarea corectă a gunoiului din sat cu excluderea poluării apelor și solului.  Sunt necesare capacități mai bune cu privire la prevenirea poluării și agricultura organică în sat, dar și în alte aspecte cu includerea tinerilor și copiilor.  Disponibilitate de a coopera cu AO BIOS în aceste și alte activități.   Concluzii AO BIOS: După efectuarea unui studiu amplu în curs de desfășurare de către AO BIOS în toată țara, se vor identifica soluții la problemele identificate cu ajutorul factorilor de decizie relevanți. AO BIOS va examina posibilitatea realizării unui sau a câteva evenimente de instruire în sat conform solicitărilor Primiăriei Zubrești. IMG_0029IMG_0029IMG_0120IMG_0140 Proiect susținut de International Land Coalition (ILC)

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu