Echipa Strategiei Naționale de Implicare (SNI) privind soluționarea problemelor Pământului a inițiat întîlnirile de colaborare cu potențialii membri ai Platformei SNI. Astfel, Președintele Comitetului de Supraveghere a SNI, Valentin Sașcov împreună cu Facilitatorul SNI, Elena Bîrca și directorul executiv A.O. Bios, Valentin Ciubotaru au mers în vizită la Oficiul FAO din Moldova și Agenția Moldsilva. Ședința a avut drept scop promovarea SNI, inclusiv “Guvernarea Funciară Centrată pe Oameni”, stabilirea noilor colaborări, și eficientizarea implementarea Strategiei în Republica Moldova.

Echipa FAO Moldova a manifestat o receptivitate deosebită față de inițiativa echipei SNI, astfel aceștia au menționat că sunt interesați să colaboreze și să susțină Strategia Națională de Implicare (SNI) în soluționarea problemelor Pământului.       Primii pași de colaborare în acest sens sînt participarea echipei FAO la elaborarea proiectului Codului Funciar, mai ales că FAO a contribuit și până acum la elaborarea proiectului Codului Funciar. La fel aceștia vor contribui la promovarea unor priorități SNI și anume “Neutralitatea degradării solului” și “Managemantul durabil al terenurilor gestionate de APL”. Colegii de la FAO Moldova au încurajat și au salutat optimist desfășurarea SNI, menționînd că aceasta reprezintă o reducere a greutăților întîmpinate de factorii de decizie pentru îmbunătățirea situației actuale cu privire la domeniul funciar, luând în considerație reforma de decentralizare inițiată de Guvern.       Ședința de informare cu inginerul șef silvic, Munteanu Nicolae din cadrul Agenției “Moldsilva”. Scopul, obiectivele și planul de acțiuni SNI prezentate a determinat ambele părți de a colabora în cadrul implementării Strategiei. Domnul Munteanu menționează: ”Din partea Agenției “Moldsilva” susțin cu certitudine SNI, deoarece are un scop important pentru cetățenii din Moldova. Recunoaștem că activitatea Agenției “Moldsilva” care privește fondul forestier se confruntă cu multe probleme legate de domeniul funciar, apar litigii la delimitarea și înregistrarea terenurilor, dar multe din aceste probleme s-ar rezolva mult mai repede și eficient, dacă ar exista o comunicare dintre părțile interesate, iar SNI vine cu o modalitate de comunicare – Platforma SNI, atît în forma fizică, cît și online. Numai împreună putem rezolva probleme.”      

Informăm că ședințele au drept scop de a colabora și a extinde Platforma SNI. Urmează în cel mai apropiat timp și alte întîlniri care vor fortifica rezultatele proiectului . Strategia Națională de Implimentare este susțiunută de International Land Coalition. 2   3 4 5 12 13  

        Elena Bîrca, Facilitatorul SNI

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu