Pamântul este principala bogăție atât a fermierului, cât și a localităților noastre. Solurile Moldovei dupa calitatea lor pot fi comparate cu cele mai bogate soluri din lume. Nu întâmplător, anume Pământul se consideră cel mai de preț lucru care oamenii în vârstă îl lasă ca moștenire celor apropiați. Cu părere de rău, la perfectarea documentelor o bună parte din deţinătorii de terenuri au aflat că titlu de proprietate nu corespunde cu terenul care li s-a alocat lor în natură. Cu aceleași probleme se confruntă mulți fermieri care au vrut să vândă terenul lor, sau au dorit să primească subvenții, dar când au verificat experții de la AIPA – au avut aceeași surpriză – că terenul respectiv nu le aparține lor. O parte din fermieri au făcut investiții serioase – au plantat vii, livezi, sau chiar au construit sere, iar acum sunt nevoiți să apeleze în instanță ca să poată gestiona terenurile respective.

 

Au fost făcute multe erori în perioada privatizării pământului. Din cauza erorilor respective, au probleme nu numai fermierii, dar și administrația publică locală, în special cu drumurile de acces la câmpuri (ele nu au fost privatizate și aparțin APL), cu gestionarea perdelelor forestiere (în primării nu sunt specialiști în domeniu), etc.

 

Nu există un ghid clar pentru corectarea erorilor privind proprietatea funciară, realizate în cadrul Programului Pământ, iar persoanele responsabile interpretează diferit aceste aspecte, ceea ce duce la alte erori. Astfel, unor proprietari li s-a spus că nu au fost distribuite corect terenurile și le-au fost redistribuite terenuri puternic degradate.

 

Nu întâmplător, această problemă este și pe agenda judecătorilor şi procurorilor. Astfel, se organizează seminare de formare continuă a judecătorilor şi procurorilor cu genericul “Probleme actuale de aplicare a legislaţiei funciare” în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei.

 

Este binecunoscut faptul că a fost elaborat un nou Cod Funciar al Republicii Moldova care conform reprezentanților Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului ar elimina haosul de pe piața funciară, iar implementarea acestuia va duce la dispariția  suprafețelor lăsate în paragină și la consolidarea terenurilor.

 

Desigur Codul Funciar este învechit și este necesar de a adopta unul nou luând în considerație noile relații funciare, dar sunt unele prevederi care pun mari semne de întrebare. Astfel, autorii noului Cod Funciar propun ca primăriile să verifice care terenuri sunt lăsate în paragină și care nu. Se propune ca primăriile să dea în folosință terenul pe o perioadă de până la 5 ani, iar dreptul la proprietate nu va fi afectat. Înainte de a se întâmpla acest lucru, proprietarii trebuie să fie somați în scris, iar dacă primăria nu primește un răspuns – poate să-și rezerve dreptul să transmită lotul în arendă.

 

O altă prevedere se referă la parcelele de teren care sunt amplasate în mijlocul lotului, iar roprietarii acestora nu doresc să efectueze tranzacţii funciare. În acest caz, se propune ca cei care deţin cel puţin 80% din suprafeţele acestor terenuri să propună proprietarului aflat în mijlocul lotului, care nu este de acord cu consolidarea terenurilor, să fie strămutat la marginea câmpului, atribuindu-se un teren echivalent.

 

Vreau să amintesc că astfel de propuneri au parvenit din partea MAIA în 2010-2011 când am participat împreună cu ACSA și experții de la FAO la elaborarea Strategiei naționale de consolidare a terenurilor Agricole. Atunci experții FAO au fost fermi și le-au răspuns conducerii MAIA că în toată lumea proprietatea private este sfântă și nici o organizație internatională nu va susține astfel de propuneri. Acum iarăși se încearcă ca să-i someze pe fermierii mici, care sunt cei mai vulnerabili și în lipsa susținerii în instanțele de judecată pot pierde terenul care le aparține, mai ales luând în considerație multitudinea erorilor care s-au făcut până în present. Totodată se încalcă și Constituția RM, unde e clar stipulat că dreptul la proprietate este garantat și nimeni nu poate fi obligat să-și vândă terenul.

 

Codul Funciar reglementează toate categoriile de destinații, inclusiv modurile de folosință a terenurilor, deaceea până la adoptarea Noului Cod Funciar ar trebui discutat minuțios de către toate părțile interesate astfel ca să se iee în considerație toate opiniile, dar și experiența de peste hotare din domeniu pentru a soluționa problemele în conformitate cu legislația internațională. O astfel de oportunitate există în cadrul Platformei de implementare a Strategiei Naționale de Implicare, care facilitează acțiuni colaborative și coordonate între diferitele părți interesate implicate în soluționarea problemelor funciare la nivel național pentru a promova guvernanța funciară centrată pe oameni.

 

Valentin Ciubotaru

Doctor în agricultură

Director executiv, AO BIOS

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu