Acest material este o sinteză din publicația recentă: Compediu privind susținerea tinerilor din mediul rural de donatori, pregătită de D-na Maria Lee pentru Platforma globală pentru donatori pentru dezvoltare rurală (https://www.donorplatform.org/publication-agenda-2030/just-out-a-compendium-donor-engagement-with-rural-youth.html).

  1. 1.      Momentul în care tinerilor din mediul rural li se acordă o atenție mai mare cu diferite niveluri de implicare a lor în realizarea programelor.

La reuniunea la nivel înalt a Grupului celor douăzeci (G20), șefii de state au convenit asupra unei inițiative pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor în domeniul rural, stabilind astfel un angajament politic clar de a intensifica eforturile în vederea dezvoltării capacității tinerilor în zonele rurale. Tineretul este în mod clar în centrul viitorului agriculturii, producției alimentare și dezvoltării rurale. Deja există unele politici pentru tinerii din mediul rural în țările în curs de dezvoltare. Astfel, tinerii din mediul rural sunt incluși ca unii dintre beneficiarii prioritari în programele strategice ale IFAD, FAO, Departamentului pentru Dezvoltare Internațională din Regatul Unit (DFID), Agenției de Dezvoltare din Danemarca (DANIDA), Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), etc.   Cu toate acestea, legătura specifică dintre dezvoltarea rurală și programele pentru tineri este încă destul de nouă pentru mulți donatori. Programele destinate zonelor rurale și tinerilor ca beneficiari sunt gestionate de diferite departamente ale aceleași organizații și nu erau armonizate, programele de susținere a dezvoltării agriculturii au fost deseori separate de cele pentru a crea locuri de muncă pentru tineri. Unele organizații au dezvoltat sau dezvoltă instrumente specifice pentru depășirea acestei situații. De exemplu, FAO a elaborat modulul privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor în agricultură, IFAD a pregătit îndrumarul privind elaborarea programelor care îmbunătățesc mijloacele de trai ale populației tinere din mediul rural. USAID finalizează în prezent un “Ghid a proiectelor pentru agricultura și sistemele de alimentație pentru tineri”, pentru a ajuta personalul și partenerii de implementare să gândească prin modalități de implicare a tinerilor pe tot parcursul ciclului programului USAID. În cadrul proiectului “Includerea tinerilor” al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) va fi pregătit un set de instrumente practice pentru a ajuta agențiile UE și cooperarea pentru dezvoltare să sprijine mai bine incluziunea tinerilor chiar și atunci când nu sunt focusate asupra dezvoltării rurale.Tendințe și noi abordări în susținerea tinerilor de către donatori

bioslogin

bioslogin a publicat 3000 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu