Stimați colegi, Solul este cea mai preţioasă bogăţie naturală, dar căruia i se acordă o atenție minoră atât la noi, cât și în multe alte țări care se gândesc doar la ziua de azi. Ca rezultat s-au intensificat substantial procesele de degradare a solului, care contribuie la reducerea productivității culturilor agricole.   Unele procese de degradare a solului afectează nu numai solul și sectorul agricol. Oportunitate de promovare a practicillor de gestionare durabilă a terenurilor     

 

Dear Colleagues, Soil is the most precious natural wealth, but it is given a minor attention to both us and many other countries who are thinking only about current necessities. As a result, the processes of soil degradation have been intensified, which contributes to the reduction of the agricultural crops’ productivity. Opportunity to promote the sustainable land management practices

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu