Materiale culese de pe pagina web a ILC

 Practici bune colectate de ILC din toată lumea

Ce este baza de date a practicilor bune?

Membrii ILC împărtășesc cu întreaga lume bunele lor practici. Învăţaţi, împărtășiți și inspirați-vă de la ei.   De ce a fost creată o baza de date a bunelor practici? Una dintre motivațiile aderării la Coaliția Internațională a Pământului este ca membrii să aibă un spațiu dedicat pentru a împărtăși experiențe și a învăța de la alți membri. Acesta este motivul pentru care secretariatul ILC a elaborat Baza de Date a Bunelor Practici.   Baza de date este organizată în jurul celor 10 angajamente pentru guvernanța funciară centrată pe oameni. În acest fel, studiile de caz din baza de date oferă exemple și îndrumări concrete privind modul de realizare a fiecăruia dintre aceste angajamente pentru membrii și partenerii ILC.   Cum se poate contribui la baza de date a bunelor practici? Orice organizație cu experiență în asigurarea accesului la pământ poate contribui la Baza de Date a Bunelor Practici. Desigur, Coaliția dorește în mod deosebit să documenteze experiențele membrilor săi, însă non-membri nu sunt excluşi și pot oferi și ei contribuții. Pentru a contribui la baza de date, orice organizație sau persoană poate trimite practici bune la Secretariatul ILC folosind un model. După examinarea relevanței practicii bune în aspectul oricăreia dintre cele 10 angajamente, Secretariatul ILC se va îngriji de dezvoltarea, redactarea și prezentarea vizuală a acesteia în continuare. Cum se utilizează studiile de caz din Baza de Date a Bunelor Practici? Studiile de caz din baza de date sunt utilizate în mai multe moduri, inclusiv în:

 • Ateliere de lucru, evenimente de studiu sau schimb de practici bune în cadrul ILC sau între membrii ILC;
 • Târguri de idei ale forumurilor regionale și globale în aspecte funciare;
 • Publicaţii ale ILC sau ale membrilor ILC;
 • Schiţarea de proiecte și programe noi;
 • Campanii de susţinere ale ILC sau ale membrilor ILC.

Studiile de caz, instrumentele de lucru ale ILC  sunt puse la dispoziția publicului prin site-ul web al ILC.  Aceasta înseamnă că instrumentele de lucru, cazurile, practicile bune sunt disponibile gratuit pentru uz non-comercial de către oricine, cu condiția ca sursa studiilor de caz să fie întotdeauna menţionată. Mai jos urmează o descriere scurtă a unor instrumente ILC, bune practici colectate de la membrii săi din diferite părți ale lumii.   Platforme multilaterale, ca instrument a guvernanței terenurilor centrat pe oameni În urma reformelor lansate în multe state africane în ultimele decenii, problemele legate de terenuri au renăscut recent interesul pentru Africa. Aceste procese de reformă a proprietății funciare nu au fost întotdeauna precedate de consultări ample care să implice toate părțile interesate, așa cum recomandă instrumentele și ghidările internaționale. Pentru asigurarea faptului că aceste procese sunt realizate într-un mod incluziv, unul dintre cele mai potrivite mecanisme este crearea unor platforme multilaterale (PML) pentru guvernanța funciară la nivel național. Pământul și ODD-urile: să începem cu dovezile Asigurarea drepturilor funciare este esențială pentru realizarea viitoare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD-uri). ILC dispune de un mic compendiu despre motivul pentru care se crede că soluția este guvernanța funciară centrată pe oameni. În esență aceasta este o abordare participativă, care conduce la rezultate tangibile în scurt timp cu resurse rezonabile. Set de instrumente al femeilor pentru drepturi funciare Acest instrumentar cuprinde informații despre cinci instrumente care au fost utilizate cu succes de membrii Coaliției Internaționale a Pământului (ILC) pentru a promova, proteja și consolida drepturile funciare ale femeilor. Acesta este prevăzut să faciliteze învățarea reciprocă pe baza bunelor practici. Posibilitatea de a împărtăși cunoștințele este unul dintre principalele avantaje ale participării la o rețea precum ILC. Aceste instrumente pot fi utilizate, adaptate la contextul specific al țărilor, împărtășite cu organizațiile partenere, iar realizările și succesele pot fi, la rândul lor, împărtășite du membrii ILC și alte entități și persoane! Angajamentul ILC față de apărătorii drepturilor funciare și ai mediului În urma unui proiect pilot de oferire a sprijinului potrivit apărătorilor drepturilor funciare și ai mediului care au nevoie de acesta, ILC urmărește în prezent să dezvolte o abordare mai strategică, care să includă sensibilizarea, susţinerea, consolidarea capacităţilor și sprijinul financiar pentru apărătorii terenurilor și a mediului și organizațiile acestora. Ca parte a angajamentului ILC de a proteja și susține apărătorii drepturilor funciare și ai mediului înconjurător, la dispoziția acestora, în cadrul comunităţii ILC, a fost pus un fond. Scopul fondului:  Beneficiarii fondului sunt membri ai ILC, iar fondul este destinat să răspundă situațiilor de urgență. FAO E-Învăţarea: Cum să monitorizăm și să promovăm schimbările de politici privind administrarea proprietăţilor funciare? Acest modul este Partea a 9-a a programului FAO pentru guvernarea responsabilă a programelor de e-învăţare. Responsabilitatea reală începe prin oferirea de cunoștințe și instrumente oamenilor. De aceea, Coaliția Internațională a Pământului (ILC) salută această colaborare cu FAO – unul dintre membrii săi fondatori – pentru a elabora un curs online gratuit cu privire la “modul de monitorizare și promovare a schimbărilor de politici privind administrarea proprietăţilor funciare”. Date despre acest curs gratuit, accesibil tuturor se oferă la link-ul: http://www.fao.org/elearning/#/elc/en/course/VG9 Centrul de e-învăţare al FAO oferă acces la peste 100 de cursuri, toate disponibile ca bunuri publice. Monitorizarea și evaluarea au fost solicitate începând cu 2012 și, prin urmare, FAO își unește forțele cu ILC pentru a oferi acest curs ca o modalitate de sprijin a activităților de monitorizare la nivel național.   În cadrul programului de guvernare responsabilă cu e-învăţare al FAO, acest curs reprezintă un adaos esențial la pachetul de șapte cursuri care oferă materiale de învățare cu privire la ce să monitorizăm, ce date sunt utile și cum se transmitem mesajul corect. Alte cursuri disponibile în program includ: respectarea consimțământului liber, prealabil și informat; abordarea corupției în chestiuni legate de proprietatea funciară; guvernarea terenurilor pentru femei și bărbați; si multe altele.   Conținutul programului este gratuit. Tot ce trebuie să faceți este să vă înscrieți la www.fao.org/elearning. Auditoriul programului: diverşii specialiști implicați în monitorizarea guvernării proprietăţilor funciare și, în special, reprezentanții  societății civile și ai organizațiilor nonguvernamentale, pot găsi în acest curs indicații cu privire la principalele aspecte care trebuie avute în vedere înainte de a implementa o inițiativă de monitorizare.  Mai jos e prezentat conţinutul programului.  Cursul este format din 5 lecții, durata acestora variind de la aproximativ 20 până la 50 de minute fiecare:

 • Lecţia 1: Monitorizarea terenurilor ca instrument de schimbare în guvernanța proprietăţilor funciare
 • Lecţia 2:  Ce să monitorizăm?
 • Lecţia 3: Modul de monitorizare a guvernării terenurilor, pescăriilor și pădurilor
 • Lecţia 4: Ce date trebuie folosite?
 • Lecţia 5: Transmiterea mesajului.

  Mai jos urmează câteva practici bune colectate de ILC de la membri   Bărbaţi care promovează drepturile funciare ale femeilor Vineri, 4 mai 2018   Genul înseamnă multe lucruri pentru oameni, dar o imagine care vine de obicei în minte odată ce sună acest cuvânt este femeia. O inițiativă de cercetare pune bărbaţii în scenă și schimbă arhitectura dezbaterilor.   De prea mult timp dezbaterile privind genurile au fost concentrate mai mult pe femei. Însă lumina reflectoarelor până în prezent nu oferă suficientă putere femeilor şi nici nu le amplifică locul în societate. O nouă abordare îi îndeamnă pe bărbați să promoveze drepturile femeilor în comunitățile rurale din Africa.   Concentrându-ne pe îmbunătățirea guvernării terenurilor la nivel local, ideea e de a-i îndemna pe bărbaţii puternici să lucreze împreună cu femeile și să pledeze pentru drepturile lor funciare.   Inițiativa de cercetare face ca activismul de gen să includă și implicarea bărbaților. În timpul activităților, femeile și bărbații învață să susțină împreună drepturile femeilor în fața altor bărbați și a comunităților ostile. ”Transformați insula acțiunii într-un ocean de impact”, este unul din apelurile acestei inițiative.   Pe baza impulsului generat de inițiativa Kilimanjaro care a fost susținută de ILC, programul de cercetare participativă a acțiunilor colectează cunoștințe și valorifică ideile de drepturi funciare ale femeilor care au condus la acțiuni de nivel local pe scară largă în toată Africa.   După cum spune Frits van der Wal de la Ministerul olandez al Afacerilor Externe – finanțatorul programului, programul “transformă o insulă de succes într-o mare de schimbări” pentru Africa.   Campania regală din Africa pentru drepturile funciare ale femeilor Deși astfel de idei s-au confruntat cu o rezistență acerbă în trecut, casele regale africane o susţin. De exemplu, șeful Paramount, Inkosi ya Makosi M’mbelwa V, 34 de ani, din districtul Mzimba din Malawi salută ideile liberale. În mod special, aceste idei marchează valorile existente în obiceiurile tradiționale. În regatul său femeile au dreptul să dețină și să moștenească terenuri de pământ.   Un punct important al programului de cercetare este că liderii de bază ai societății civile și experții de nivel local sunt, de asemenea, apărători.  În cadrul unui atelier de studiu cu durata de două zile, organizat la Concord Hotel și Apartamente de Lux din Nairobi, Kenya,  în perioada aprilie 2018, activiștii pentru drepturile funciare au realizat dezbateri privind diverse idei și au învățat unii de la alții, atât femeile cât și bărbații.   Apărătorii locali, bărbați și femei, au dezvoltat dialoguri din propria lor perspectivă și apoi au împărtășit metode și tactici utilizate pentru campania cu privire la drepturi și dezvoltarea durabilă, care ar aduce beneficii tuturor.   Fridah Githuku, director executiv al GROOTS Kenya, a facilitat una dintre sesiuni. GROOTS Kenya este o mișcare națională a grupurilor bazate pe comunitate, conduse de femei, care lucrează pentru angajarea efectivă în dezvoltare prin elaborarea acţiunilor, conducere și susţinere. GROOTS Kenya a devenit membru al ILC în 2018.   Este nevoie de mai multă susţinere Din discuții, este clar că progresele în țările, în care se concentrează programul sunt vizibile, însă comunitățile au nevoie de mai multe eforturi pentru a transforma dinamismul creat într-un progres real pentru oameni.   Pentru doamna Trevenia Mwamburi, o femeie din comunitate și o apărătoare locală, care şi-a convins soțul și pe ceilalți șefi locali să devină apărători, calea de urmat este mai multă susţinere.   “Nu pot spune că drepturile noastre sunt suficient de protejate, încă ne luptăm”, spune doamna Mwamburi. Puține femei dețin titluri de teren și își urmăresc drepturile funciare. Doamna Mwamburi duce campania cu privire la drepturi pentru bărbați, femei și tineri în comunități.   Când suntem acasă, “cutreierăm toată comunitatea, organizăm forumuri mari pentru bărbați, femei și tineri”, adaugă ea.     PDPP: Membru al ILC din RDC protejează apărătorul drepturilor funciare împotriva criminalizării Apărătorul drepturilor funciare, domnul Mwarabu Mbula Jean Koko, se află într-o bună stare de sănătate după ce a petrecut o perioadă de timp în custodia forțelor armate congoleze în martie 2017. În timp ce domnul Mwarabu media conflictul dintre două comunități din Kivu, în Republica Democrată Congo (RDC), a fost arestat, închis și torturat. În această perioadă dureroasă, o strategie coordonată de Programul de Dezvoltare al Poporului Pigmei (PDPP) din Kivu, susținută de ILC, a luptat împotriva incriminării sale, a denunțat tratamentul nedrept faţă de acesta și i-a acordat ajutor medical. Protecția drepturilor civile și politice ale apărătorilor drepturilor omului care lucrează în domeniul terenurilor este unul dintre cele zece angajamente ale ILC. “Mă simt din ce în ce mai bine”, a spus Mwarabu la câteva săptămâni după eliberarea sa din închisoare la o adunare a Comunității pentru viitorul concesiunii forestiere Kisimbosa Chamakasa, care a avut loc la Kilali în august 2017. În ciuda faptului că a fost ameninţat cu moartea și a suferit agresiune fizică, domnul Mwarabu nu s-a retras. În timpul acestui schimb de idei, el și-a confirmat angajamentul și determinarea de a apăra drepturile de acces la pământ ale celor săraci și de a le proteja drepturile funciare. Istoria începe atunci când domnul Mwarabu s-a ocupat de medierea disputelor dintre indigenii Babuluko din Kilali și vecinii acestora din Bantu de Idambo, în localitatea Bananingi, pe teritoriul Walikale situat în nordul Kivu din estul RDC. Conflictele dintre Pigmei și Bantu nu sunt un lucru nou în regiune. În Tanganyika, în sud-estul RDC, aceste conflicte etnice au provocat moartea a aproximativ 150 de persoane în perioada 2016-2017. În timpul procesului de consiliere, grupul Bantu nu a fost de acord cu organizarea tradiţională obișnuită a guvernării funciare, stabilită prin procesul comunitar. Frustrați de aceste evenimente, acest grup a început să îl amenințe cu moartea pe Mwarabu. În perioada 27-29 februarie 2017, Mwarabu a primit mai multe amenințări prin mesaje scrise. Pe lângă amenințări, grupul ce reprezenta poporul Bantu a angajat militarii congolezi în locul unui tribunal competent din Itebero. Pe 30 februarie 2017 militarii și alte persoane neidentificate l-au arestat pe domnul Mwarabu în timp ce acesta era acasă. Domnul Mwarabu a fost supus violenţei fizice de către reprezentanți ai forțelor armate. PDPP a documentat că el a primit mai multe comoţii și răni între 2 și 4 martie 2017. Cu sprijinul ILC, PDPP a pledat pentru eliberarea lui din detenție și apoi i-a oferit ajutor medical. La moment, dl Mwarabu este liber, sănătos și își continuă activitatea de activist ecologic. Dl. Mwarabu este un lider băştinaş din Babuluko. El se ocupă de apărarea drepturilor funciare ale pigmeilor Babuluko – băştinaşi ai Teritoriului Walikale. El a apărat drepturile funciare ale oamenilor timp de 8 ani. Este membru al consiliului înțelepților al viitoarei concesiuni forestiere comunitare numită “Kisimbosa Chamakasa”, un experiment comunitar forestier specific populațiilor de pigmei Babuluko din RDC. Cum să îmbunătăţim drepturile funciare ale femeilor în Camerun? Un atelier național pregătește organizațiile societății civile din Camerun pentru a apăra drepturile funciare ale femeilor. Vizitând zonele rurale din Camerun, este normal să vezi femei lucrând la ferme. Experţii mass-media din ţară susţin că numai 2% dintre zonele agricole sunt deţinute de către acestea. Rapoartele experților susţin că femeile contribuie la producerea a aproximativ 80% din toate produsele alimentare din Camerun,  dar cu toate acestea este dificil pentru ele să acceseze terenurile. Tradițiile și obiceiurile locale face dificilă asigurarea drepturilor funciare ale femeilor, notează Mary Nyuyinui la sfârșitul unui atelier național de două zile din Yaoundé, capitala Camerunului. Atelierul a instruit 30 de activiști funciari să folosească Contractul de cereri cu privire la terenuri al femeilor din spaţiul rural în Arusha (Tanzania) în octombrie 2016, în urma unei întruniri mari a femeilor africane din mediul rural. Cele două zile de instruire au avut drept scop crearea unei coaliții de OSC-uri din Camerun și stabilirea unui plan național de acțiune pentru drepturile funciare ale femeilor. Organizat de membrii ILC, Asociația pentru Dezvoltare Socială și Culturală Mbororo (MBOSCUDA) și Femeile în Drept și Dezvoltare în Africa-Vest Africa (WILDAF-AO) în perioada 3-4 mai 2018, atelierul de lucru s-a axat pe mecanismele de accesare a organelor de decizie asupra terenurilor, inclusiv sistemele de justiție obișnuite și modul de sensibilizare a factorilor de decizie privind drepturile funciare ale femeilor. Dna Mary Nyuyinui monitorizează cazurile de denigrare a apărătorilor drepturilor funciare. În lucrul ei, cazurile când femeile sunt deposedate de pământ după moartea soţului sunt tipice. Deși ordonanța de ocupare a terenurilor din 1974 oferă oportunități de proprietate egale pentru bărbaţi şi femei, tradițiile patriarhale înrădăcinate în sistemele obișnuite de proprietate subminează drepturile de proprietate ale femeilor. “Putem observa, din diferite prezentări și intervenții, că legea obișnuită, care încă nu integrează problema titlurilor de proprietate asupra terenurilor, guvernează în mare parte sectorul rural din Camerun”, a declarat doamna Vanessa Adoko Hounzoukin, specialist în programul de drept funciar la WILDAF-AO. Vanessa susţine că în cadrul unui astfel de sistem, femeile sunt vulnerabile, iar drepturile acestora pot fi încălcate. La fel ca în Camerun, femeile din întreaga Africa se confruntă cu practici discriminatorii în diferite domenii ale societății, în special în sectorul funciar. Potrivit datelor Băncii Mondiale, femeile dețin aproximativ 13% din terenurile private înregistrate sau cartografiate din Africa. În încercarea de a soluționa acest decalaj, femeile din mediul rural au adresat o cartă de cerințe privind drepturile lor funciare, după ce au urcat pe muntele Kilimanjaro să susțină aceste drepturi în 2016. Din fericire, Uniunea Africană a aprobat statutul femeilor din mediul rural și a declarat anul 2016 drept “Anul African al drepturilor omului, cu accent special pe drepturile femeilor”. Dar este suficient acest lucru? Continentul african are nevoie de o abordare bine gândită, exactă și cuprinzătoare, pentru a traduce cerinţele cartei în politici naționale și acțiuni concrete. Motivul pentru care WILDAF-AO tinde să continue sporirea gradului de cunoaștere în rândul actorilor societății civile naționale care lucrează asupra drepturilor femeilor în Africa Centrală și de Vest este pentru a se angaja activ în implementarea cartei și pentru a promova includerea acesteia în politicile funciare naționale.   Activiștii cer factorilor decizionali să protejeze drepturile funciare comunitare în Liberia La 29 mai 2018, 130 de persoane, dintre care 12 șefi tradiționali, 20 de membri ai comunității din 6 comitate din Liberia au depus o petiție la Casa Senatului din Liberia cu 41.000 de semnături, cerând responsabililor politici să revadă și să adopte un proiect de lege pro-comunitar privind drepturile funciare. Textul acestui document urmează mai jos. Către onorabilii parlamentari ai celei de-a 54-a adunări legislative Noi, membrii Organizațiilor Societății Civile (OSC-urilor), Grupul  de Lucru pe Reforma Drepturilor Funciare, (denumit în continuare “grupul de lucru”), un grup de 28 de organizații nonguvernamentale care acționează în domeniul reformei agrare din Liberia, care lucrează împreună cu Consiliul Național al Societății Civile din Liberia (CNSCL), Grupul de Lucru pentru Drepturile Funciare ale Femeilor (GLDFF), comunitățile din Liberia și din diasporă și prietenii din toată Africa și din întreaga lume sunt aici pentru a prezenta un șir de petiții, în care vă îndemnăm pe voi, abilii noştri parlamentarii, să promovați un proiect de lege pro comunitar asupra drepturilor funciare. Grupul de lucru a colectat peste șaptezeci de mii de semnături și rezoluții care sprijină adoptarea unui proiect de lege privind drepturile funciare pro comunitare: în total, peste patruzeci de mii de liberieni, inclusiv o rezoluție din partea a 45 de șefi din întreaga țară, au semnat petiții, care sprijină adoptarea unui proiect de lege pro comunitar asupra drepturilor funciare. În plus, apelul nostru este susținut de o petiție internațională de peste 30.000 de persoane din mai mult de 25 de țări de pe întregul teritoriu al Africii, Americii, Asiei, Americii Latine și Europei,  care ne susţin şi sunt solidari cu comunitățile liberiene și organizațiile societății civile. Având în vedere că aproape trei milioane de liberieni locuiesc în zonele rurale și depind foarte mult de pământ, este absolut necesar ca Liberia să recunoască și să protejeze drepturile funciare obișnuite ale acestor cetățeni. După cum a declarat președintele Weah la inaugurarea sa din 24 ianuarie 2018: “împreună, datorăm cetățenilor noștri claritate în problemele fundamentale, cum ar fi pământul de sub picioarele lor, libertatea de exprimare și modul în care resursele și responsabilitățile naționale se vor schimba din această capitală în comitate”. Distinşii noștri parlamentari, având în vedere că majoritatea liberienilor trăiesc în zonele rurale și se bazează pe terenuri pentru asigurarea mijloacelor de trai, vă îndemnăm pe toți să acţionaţi rapid și într-o manieră care protejează principiile securității funciare pentru toți liberienii, în special pentru majoritatea liberienilor din mediul rural, care contribuie semnificativ la agricultură și securitatea alimentară, dar care în prezent nu au dreptul la proprietate sau la titlul de autentificare al dreptului de deţinător al terenului pe care locuiesc și lucrează. De asemenea, îndemnăm Președintele Liberiei să-și folosească funcţia și influența în a-și îndemna legislativul să fie ghidat de o bună conștiință, echitate și justiție, în sprijinul unei legi de partea săracilor, care protejează drepturile funciare ale comunității. Interesele poporului trebuie să fie pe primul loc. Mai mult, ne face plăcere să informăm publicul larg, guvernul și comunitatea donatorilor că, cu cât mai mult timp trece, iar OSC-urile și comunitățile sunt excluse din participarea la procesul de elaborare a legilor, cu atât mai multe comunități rămân vulnerabile faţă de lipsa de securitate funciară, inclusiv față de tranzacțiile funciare de scară largă și potențiale acaparări ilegale de terenuri de către câteva grupuri din elitele naționale. Noi, ca țară, trebuie să continuăm să ne aliniem interesele cu principiile democratice, o agendă de partea săracilor și să recunoaștem că drepturile funciare comunitare sunt o normă universală și nu mai sunt o excepție.   Dashboard lansat în Senegal și e pilotat de către IPAR   Administrarea terenurilor este o parte importantă a gestionării resurselor naturale. Senegal a adoptat recent o politică funciară, care deschide perspective pentru o reformă agrară promisă de mult timp, dar care întârzie în a fi elaborată. O sugestie este că monitorizarea indicatorilor funciari facilitează consolidarea consensului, contribuind astfel la promovarea păcii. Dashboard-ul este un instrument de monitorizare a administrării terenurilor centrat pe oameni, elaborat de ILC, care va aprecia administrarea terenurilor la nivel național prin intermediul a treizeci (30) de indicatori distribuiți în trei niveluri: cadrul juridic, nivelul de implementare și cadrul de monitorizare și evaluare a impactului. Acești 30 de indicatori sunt aliniaţi cu inițiativele actuale de monitorizare, cum ar fi Obiectivele Dezvoltării Durabile (ODD), MELA, Inițiativa Globală a Indicatorilor de Teren (IGIT), PrinDex (indicele drepturilor de proprietate) etc.; 19 dintre aceștia se intersectează cu Ghidul voluntar. Accentul pus pe consistența între inițiativele de monitorizare înseamnă că Dashboard-ul este susținut de mai mulți parteneri, cum ar fi IFAD, FAO, ILC etc. Pregătirea următoarei mile mari pentru popoarele Ogiek La un an după victoria punctului de reper împotriva guvernului din Kenya, popoarele indigene Ogiek se vor reuni la 26 mai pentru a reflecta asupra lecțiilor învățate și a obţine sprijin pentru a face următorii pași de succes. Pe 26 mai 2017 popoarele indigene Ogiek din Kenya au câștigat un caz important împotriva guvernului din Kenya la Curtea Africană pentru Drepturile Omului și Popoarelor (CADOP) din Arusha, Tanzania, unde drepturile lor funciare asupra pădurii ancestrale Mau, din Valea Rift din Kenya au fost recunoscute. La un an după aceasta, popoarele indigene lucrează asupra strategiei și creării unui impuls pentru următoarele acțiuni. 26 mai este declarată “Zi de Sărbătoare a Popoarelor Ogiek” iar membrul ILC, Programul de Dezvoltare a Popoarelor Ogiek (PDPO), organizează o sărbătoare pentru popoarele indigene la Școala primară din Nessuit, în oraşelul Njoro, districtul Nakuru, Kenya. PDPO speră să folosească evenimentul pentru a influenţa asupra actorilor guvernamentali ca aceștia să implementeze rapid  decizia de realizare a drepturilor funciare a popoarelor Ogiek. În noiembrie 2017, guvernul Keniei a creat un grup de lucru pentru a recomanda parametrii pentru punerea în aplicare a hotărârii CADOP privind cazul popoarelor indigene Ogiek. Cererea PDPO este ca guvernul să accelereze procesul de punere în aplicare a hotărârii, astfel încât comunitățile să continue să îşi păstreze terenurile și resursele naturale. Mobilizarea populației indigene, activismul, tenacitatea, reflectarea în mass-media și luarea de măsuri în instanță au contribuit la succesul Poporului Indigen Ogiek împotriva guvernului din Kenya. Iată cum… La 26 mai 2017, Curtea Africană pentru Drepturile Omului și Popoarelor a recunoscut statutul popoarelor Ogiek drept popor indigen și drepturile acestuia asupra terenurilor deținute ancestral. Victoria lor, împreuna cu altele, au servit ca lecții valoroase din care alte comunități pot învăţa. De exemplu, acest fapt demonstrează că comunitățile și popoarele indigene – atunci când se unesc – pot prevala asupra guvernelor și oligarhilor cu o influență politică mare. Abordarea ILC ca rețea globală de instruire este de a-și ajuta membrii să-și transforme cunoștinţele în acțiuni. La fel ca și poporul Ogiek, popoarele indigene de pe tot globul şi-au unit forţele întru acțiuni curajoase, obținând rezultate pozitive similare.

Iată care sunt cele cinci elemente cheie ale succesului lor:

1. Rezistenţa

Cazul Ogiek a durat opt ani în instanță ca luptă pentru drepturile funciare care a început cu mult înainte de independența Kenyei. Litigiul privind terenurile poporului Ogiek continuă încă de la începutul anilor 1900. Fiecare deceniu a fost însoţit de evacuări iar cea mai recentă a avut loc în 2016. În pofida acestui fapt, poporul Ogiek şi-a păstrat încrederea, argumentând că “pădurea Mau este singura lor casă“.

2. Coerenţa

Ceea ce pare a fi o schimbare a regulilor de joc cheie în această victorie istorică a poporului Ogiek este coerența poporului în rezistența lui. Înainte de a lua prima acțiune în instanță în 1997, poporul și-a exprimat nemulțumirile la cel mai înalt birou din Kenya, Președinția. În 1996, ei și-au depus cazul în Parlamentul Keniei iar în ianuarie 1997, unde doi lideri ai poporului Ogiek s-au întrunit și au împărtășit situația oamenilor cu vicepreședintele Kenyei din acea perioadă. Chiar dacă au știut că îi aşteaptă multe arestări și amenințări de evacuare, ei au continuat să colaboreze an după an pentru a organiza proteste și rezistență împotriva guvernului.

3. Susţinere

În mai 1998, peste 1.000 de tineri au creat o mișcare pentru recunoașterea poporului Ogiek, care a făcut presiuni asupra guvernului ca acesta să oprească abuzurile și amenințările. De-a lungul anilor s-au alăturat şi alte grupuri de presiune în sprijinul luptei lor, membru al ILC, Programul de Dezvoltare a Popoarelor Ogiek (PDPO), fiind unul dintre ele. Înființată în 1999 de către oamenii în etate a poporului Ogiek, lideri de opinie și profesioniști, PDPO promovează și protejează cultura, pământul, limbile, mediul și drepturile omului. Jucând un rol esenţial in procesul Ogiek, PDPO împreuna cu Grupul pentru Drepturile Minorităţilor (GDM) a întreprins acţiuni urgente împotriva guvernului kenyan in cadrul Comisiei Africane pentru Drepturile Omului si a Popoarelor în 2009. Comisia a emis un ordin provizoriu de măsuri împotriva guvernului kenyan, care îl soma să oprească evacuările, după care a deschis un proces. Atunci PDPO și GDM au dus împreună acest caz spre succes.   De-a lungul anilor, poporul Ogiek și-a prezentat preocupările în cadrul Forumului permanent al ONU privind problemele indigenilor și a făcut declarații la Conferința Mondială privind Popoarele Indigene. MRG a înfiinţat, de asemenea, susţinerea națională a poporului Ogiek pentru a spori gradul de conștientizare în rândul publicului și al mass-mediei în legătură cu modul în care politicile specifice afectează poporul Ogiek.

4. Acțiuni legale

Unul dintre cei mai importanți pași, pe care i-a făcut poporul Ogiek, a fost întreprinderea de acțiuni legale. Ei au depus mai întâi cazul la Înalta Curte din Kenya împotriva autorităților guvernamentale în iunie 1997 cu scopul de a opri șase oficialități guvernamentale de la distribuirea terenurilor lor. Aceasta a fost doar una dintre numeroasele acțiuni în instanță pentru a apăra drepturile poporului Ogiek și acțiunile nu s-au oprit acolo. Unele au fost nereușite, în timp ce altele sunt încă în așteptare, însă această ultimă victorie va fi, fără îndoială, o sursă de inspirație și speranță pentru popoarele indigene din toată Africa.

5. Acoperire media

Intervenția mediatică internațională și titlurile în sprijinul cazului drepturilor funciare şi drepturilor omului a poporului Ogiek au fost demne de remarcat. Datorită sprijinului copleșitor din partea comunității de dezvoltare și a acțiunilor lor persistente, cazul poporului Ogiek a atras atenția mass-mediei internaționale, subliniind importanța drepturilor omului și modul în care anumite politici afectează comunitățile sărace.   Diseminarea documentului privind politica funciară în Senegal ca parte a procesului de formulare a Strategiei Naționale de Implicare a țării În contextul procesului de formulare a strategiei naționale de implicare, ILC și FAO au ajutat CNCR, IPAR, IED Afrique, CICODEV și partenerii lor din cadrul alianței CRAFS să organizeze o întrunire în zona agroecologică Mboro, în scopul colectării părerilor de la nivelul de bază și definirii unui cadru legal, care ar fi relevant pentru nevoile fermierilor. Această întâlnire de trei zile (25-27 ianuarie 2018), organizată în parteneriat cu CNCR în zona Niayes, a fost primul eveniment al procesului SNI. Acesta s-a axat pe prezentarea și pilotarea noii rețele de evaluare a proiectelor de investiții în terenuri, care a fost elaborată ca parte a implementării Orientărilor Voluntare privind Administrarea Responsabilă a Terenurilor în Senegal. Scopul principal al proiectului de formulare a SNI este de a asigura durabilitatea platformei existente pentru a identifica eventualele acțiuni comune. Mai exact, platforma națională (P-DV / GV) în Senegal se va consolida și se va extinde și aceasta va conduce la formularea unui program SNI de trei ani într-un mod participativ și incluziv. Întrunirea de trei zile de la Mboro a început cu o vizită la Mbar Ndiaye, un sat care se află în zona de operațiuni a Industries Chimiques du Sénégal (ICS) și ai căror locuitori au fost mutați în Pire. La atelier au participat aproximativ 50 de participanți reprezentând mai multe tipuri de utilizatori ai terenurilor (fermieri, crescători de animale, pescari etc.), reprezentanți locali și directorul general al Direcției pentru Horticultură. Discuțiile s-au axat pe:

 • Diseminarea documentului de politică funciară;
 • Urmărirea propunerilor societății civile privind procesul de reformă a mandatului;
 • Probarea contribuției societății civile la auditul funciar pentru regiunea Niayes;
 • Pilotarea rețelei de evaluare pentru proiectele de investiții funciare.

  Inițiativa Kilimanjaro sărbătorește un an   După un an de luptă pentru drepturile funciare ale femeilor din mediul rural și de influențare a Uniunii Africane de a aproba Carta privind drepturile incluzive pentru femei, Inițiativa Kilimanjaro se reconectează ca mișcare și este de acord să dețină un cadru cuprinzător pentru monitorizarea implementării cerințelor femeilor din mediul rural din Kilimanjaro în ţările africane. După ce au urcat la 5.895 de metri deasupra nivelului mării în 2016, femeile din Inițiativa Kilimanjaro s-au reunit în perioada 11-13 noiembrie 2017. Un grup de 66 de femei din sate din 18 țări s-au adunat în Addis Abeba, Etiopia, pentru a folosi ocazia de la Conferința pentru politici funciare pentru a examina progresele realizate în elaborarea Cartei cerinţelor femeilor din mediul rural și pentru a acumula sinergii și a menține impulsul inițiativei Kilimanjaro pentru drepturile de proprietate ale femeilor. Pe baza observațiilor delegaților, a fost clar că echipele din fiecare țară au muncit din greu pentru a populariza Carta prin programe de sensibilizare, activități media și vizite la factorii de decizie cheie de nivel local, național și regional.

Succese

“Deoarece Inițiativa Kilimanjaro a avut loc, făcând posibilă întrunirea femeilor din mediul rural din anul trecut la Arusha, femeile au reușit să prezinte Carta cerinţelor președintelui Comisiei Uniunii Africane (CUA), care a prezentat la rândul său Carta la nivel înalt pe parcursul reuniunii UA din ianuarie,  şi aceasta a fost aprobată de către șefii de state ale UA”, se mândrește doamna Leah Mugehera, membru al Consorțiului de Sprijin pentru Inițiativa Kilimanjaro. Dna Mugehera lucrează pentru Oxfam International ca ofițer de program pentru drepturile funciare ale femeii în Africa. Un pas important, conform doamnei Mugehera, este că ritmul este preluat în mai multe țări, iar interesul s-a extins chiar și în Africa de Nord, unde așa țări precum Tunisia și Maroc se alătură inițiativei. Doamna Lois Aduamoah Addo, activist pentru drepturile femeii de la WiLDAF Ghana, spune că un succes major de la începutul inițiativei este capacitatea sa de a mobiliza resurse pentru a urmări punerea în aplicare și pledoaria. În acest sens, în timpul reuniunii au fost prezentate două instrumente; un document de advocacy și un instrument de monitorizare a progreselor care vor sprijini activitatea deja începută în teren. Lichidarea lacunelor La nivel global, femeile dețin mai puțin de 20% din terenurile lumii. În Africa, în 10 țări documentate, doar 12% dintre femei dețin terenuri individuale, comparativ cu 31% dintre bărbații care dețin terenuri individuale. În plus, femeile continuă să facă față provocărilor în a accesa terenurile, inclusiv în aspectul violenței bazate pe gen pe teritoriul întregului continent. Cu toate acestea, drepturile  funciare solide ar putea aduce femeile la succese economice, la o mai puternică autoritate de negociere și la o independență financiară, ceea ce ar putea elimina riscul femeilor de violență legată de gen. Inițiativa Kilimanjaro consideră că adoptarea deciziilor incluzive și împuternicirea femeilor ar putea reduce astfel de lacune. “În următorii până la cinci ani, ne propunem să insistăm pentru obţinerea unui spațiu mai mare pentru ca femeile să se implice în procesele de luare a deciziilor legate de pământ”, afirmă Catherine Gatundu, membru al Consorțiului de sprijin al Inițiativei Kilimanjaro și consilier de politici la Action Aid International. Identificarea legăturilor cu alte procese globale, regionale și interne Un proces cheie care conduce drepturile și schimbările femeilor în lume include Obiectivele ONU de Dezvoltare Durabilă. În acestea se analizează suficient problema drepturilor funciare și se urmăreşte egalitatea drepturilor de proprietate și de control asupra terenurilor până în 2030. Indicatorii drepturilor funciare pentru acest obiectiv includ: Obiectivul 1 “Eliminarea sărăciei în toate formele sale şi pretutindeni”.

 • Indicatorul 1.4.2 : Proporția totală a populației adulte cu drepturi funciare sigure, cu documente recunoscute legal și care îşi percep drepturile lor funciare, pe sexe și pe tipuri de proprietăţi funciare (dezagregate pe sexe și tipul de proprietate funciară).

Obiectivul 5 “Obţinerea egalității de gen și abilitarea tuturor femeilor și fetelor”.

 • Indicatorul 5.a.1 (a) Proporția populației agricole totale cu drept de proprietate sau drepturi sigure asupra terenurilor agricole, pe sexe; şi (b) ponderea femeilor în rândul proprietarilor sau a purtătorilor de drepturi de teren agricol, pe tip de proprietate funciară.
 • Indicatorul 5.a.2 Proporția țărilor în care cadrul juridic (inclusiv dreptul cutumiar) garantează egalitatea drepturilor femeilor cu privire la proprietatea funciară și / sau la control asupra terenurilor.

Pentru a asigura legăturile corespunzătoare și implementarea acestor procese, doamna Kafui Kuwonu, membru al Consorțiului pentru Susţinerea Inițiativei din Kilimanjaro și ofițer de program al Femeilor în Drept și Dezvoltare în Africa (WiLDAF-AO), de asemenea membru al ILC, ia legătura cu diferite delegații naționale pentru a le explica beneficiile proceselor globale și continentale. De exemplu, la 13 noiembrie 2017 (la Addis Abeba, Etiopia), la forumul platformelor multilaterale ILC Africa la nivel înalt, Inițiativa a colaborat cu delegații naționale și cu alți actori care caută oportunități de lucru împreună la nivel național.

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu