Stimati colegi,

AO BIOS participat la ședința a 8 a Comitetului Consultativ a Platformei Actorilor Locali Dunărene SUERD, care a avut loc pe data de 22 martie 2018 la Viena. Procesul-verbal al celei de-a opta reuniuni a platformei locale a actorilor din regiunea Dunării, inclusiv anexele, este disponibil pentru descărcare la adresa https://www.danube-capacitycooperation.eu/d-lap-meetings.

Cuvânt de salut de la PAC 10 Viena
– Rudolf SCHICKER a salutat membrii Platformei actorilor locali din regiunea Dunării (D-LAP) ca Coordonor a ariei prioritare 10 “Capacitate instituțională și cooperare (PAC10)”.
– Programul pentru cea de-a opta reuniune a Platformei pentru actorii locali din regiunea Dunării (D-LAP) a fost adoptat de participanți. Participanții nu au avut comentarii suplimentare la procesul-verbal al celei de-a șaptea întâlniri D-LAP din 18 octombrie 2017.

– PAC10 a anunțat că, datorită Regulamentului general privind protecția datelor – GDPR, părțile interesate care sunt interesate de activitățile platformei locale actorilor din regiunea Dunării trebuie să dea acordul scris pentru utilizarea în continuare a datelor de contact de către PAC10. Prin urmare, PAC10 cere tuturor participanților și membrilor D-LAP să își dea acordul în scris printr-un formular pentru a continua să primească invitații la întâlnirile D-LAP, precum și informații legate de subiectele, activitățile și informațiile de finanțare ale Platformei locale actorilor din regiunea Dunării. Datele nu vor fi utilizate în alte scopuri.

Toți participanții au primit un formular de completare furnizat de PAC10. PAC10 va trimite formularul tuturor membrilor D-LAP prin e-mail.

Dacă părțile interesate nu își transmit consimțământul în scris, PAC10 încetează să mai furnizeze informații suplimentare prin intermediul canalului D-LAP începând cu 25 mai 2018.

Fiecare participant s-a prezentat, apoi ședința a continuat conform agendei.

Președinția SUERD – Bulgaria
Dessislava YORDANOVA prezintă activitățile și prioritățile tematice ale președinției bulgare a SUERD. Cel de-al șaptelea Forum anual al EUSDR va avea loc la Sofia (Bulgaria) între 18 și 19 octombrie 2018. Înregistrarea se va deschide la 1 august 2018. Președinția SUERD va organiza o expoziție foto ca eveniment secundar al Forumului anual. În cadrul Forumului anual al SUERD, Președinția SUERD va fi predată României.
Se preconizează că noul Punct de Strategie pentru Dunăre (DSP) va fi operațional până la sfârșitul anului.
Ștefan LÜTGENAU solicită statutul revizuirii Planului de acțiune al UE-DRS și când s-ar colecta contribuția societății civile. Dessislava YORDANOVA a răspuns că, în prezent, Președinția evaluează necesitatea revizuirii. Pe baza rezultatelor, președinția Trio va dezvolta procesul și termenele. În această etapă, nu există nici o procedură privind revizuirea. Cu toate acestea, procesul de revizuire ar trebui finalizat în 2019, iar părțile interesate vor fi implicate în consecință.

Politica de coeziune a UE 2020+ și Raportul CE privind strategiile macroregionale
– Claudia SINGER a prezentat stadiul procesului de consultare publică a politicii de coeziune după 2020 și atrage atenția asupra continuării consultărilor publice deschise.
Comisia Europeană elaborează al doilea raport privind punerea în aplicare a celor patru strategii macroregionale. Toți coordonatorii naționali și temați sunt invitați să contribuie la Comisia Europeană. În acest context, PAC10 invită membrii D-LAP să furnizeze datele lor pentru raport până la data de 3 aprilie 2018.

Miklos BARABAS a criticat procedura Comisiei Europene privind proiectul Raportului CE pentru lipsa de incluziune. De asemenea, rezultatele primului raport nu sunt considerate a fi reflectate și folosite suficient.

Forumul Strategic Young Bled
– Nina ČEPON a prezentat rezultatele Forumului Strategic Young Bled 2017. Următorul Forum Strategic Young Bled va avea loc între 7 și 9 septembrie 2018. Cererea de lucrări este deschisă până la jumătatea lunii aprilie 2018 (informații sunt disponibile pe site-ul PA10).

Zilele naționale de participare
– Stefan LÜTGENAU a prezentat Zilele Naționale de Participare (NPD) din 2017. Se așteaptă ca noile NPD-uri să fie organizate în Slovenia și România în 2018. (A se vedea anexa 4)
– Igor STUDENIKOV a prezentat rezultatele Zilei naționale de participare în Ucraina în 2017 și a discutat modalități de coordonare a implicării Ucrainei în EUSDR. (A se vedea anexa 6) În ciuda faptului că guvernul național nu se implică prea mult în EUSDR, părțile interesate din regiune sunt parteneri esențiali.
– Valentin CIUBOTARU și Daniela STOJKOVIC au rezumat pe scurt rezultatele Zilelor naționale de participare în Republica Moldova și Serbia.

Ziua Participării la Dunăre
Iva TARALEZHKOVA și Ștefan LÜTGENAU au prezentat conceptul preliminar pentru a 5-a zi de participare la Dunăre (DPD) care va avea loc în perioada 15-17 octombrie 2018 la Sofia. DPD se va concentra pe schimbul interactiv dintre actorii societății civile și va aborda provocarea reprezentanților mass-media și a spațiului civil, a datelor deschise, a accesului la securitatea datelor și a datelor, managementul ONG-urilor și accesul la finanțare, printre alte subiecte. Costurile pot fi acoperite pentru aproximativ 50 de persoane pentru a participa la “zilele de încălzire” care au dus la DPD.

În aprilie va fi lansată o cerere de participare la un panou de tip “speed-dating”. Aplicațiile trebuie să prezinte clipuri scurte (1 minut) despre un proiect pe care solicitanții doresc să îl prezinte.
Iva TARALEZHKOVA a introdus, de asemenea, o broșură (http://index.fgu.bg/en) care rezumă statutul activismului civic și participarea în Bulgaria.
– Raluca VERWEIJEN-RAMNESCU a cerut includerea României în procesul DPD și promovarea unui nivel politic pentru societatea civilă din România. Miklos BARABAS a subliniat natura politică a problemei diminuării spațiului civil. Jani KOZINA solicită mai multă echilibru între sexe în cadrul grupului, precum și o implicare mai cuprinzătoare a participanților în formatul DPD și a oferit sprijin prin împărtășirea experienței din cadrul proiectului AgriGo4Cities pentru organizarea DPD – mai participativă – viitoare.

Agenda pentru parteneriate de participare și participare
– Roland HANAK și Claudia SINGER au prezentat un raport privind punerea în aplicare a Agendei pentru parteneriate de participare și participare, menite să servească drept “laboratoare” de participare. Un exemplu de domeniu de participare include incluziunea romilor. Roland HANAK a oferit câteva informații despre implementarea proiectelor de incluziune a romilor și despre provocările pe care acestea le reprezintă.

Finanțarea și dezvoltarea proiectelor
– Gudrun PABST a prezentat Fondul pentru proiecte strategice pentru Dunăre (DSPF), o inițiativă pilotă a PAC10, care oferă în prezent finanțare pentru 12 proiecte de dimensiuni mici, de interes diferit tematic și din parteneriate ale regiunii Dunării. Deoarece DSPF este o inițiativă pilot, nu vor fi puse în aplicare alte cereri de propuneri.
– Claudia SINGER a prezentat cadrul conferinței donatorilor. Viitoarele conferințe ale donatorilor sunt planificate să aibă loc în Bulgaria și Moldova.

Igor STUDENIKOV a prezentat schița conferinței viitoare a donatorilor din Ucraina, care se va concentra pe provocarea obținerii cofinanțării, printre altele.
– Claudia SINGER a oferit o actualizare a situației actuale a programului transfrontalier al Dunării. Proiectele din cadrul primei cereri de propuneri pentru Facilitatea pentru monedă de semințe vor fi aprobate în iulie 2018. A treia cerere de propuneri de proiecte urmează să fie lansată în primul trimestru al anului 2019. Apelul va fi restricționat. În prezent, programul vizează finanțarea proiectelor care abordează chestiuni de guvernanță (Obiectivul specific 4.1). După o analiză a celui de-al doilea apel, programul va discuta alte subiecte care vor fi finanțate sau excluse.
– Sophie DEUER a informat publicul că regiunea EuroAccess-Dunăre va fi extinsă la toate macroregiunile (EUSBSR, EUSALP, EUSAIR) în 2018 (macroregiunea EuroAccess).
– Neli KAIL a prezentat un proiect DTP CrowdStream, care abordează crowdfunding pentru inovare în regiunea Dunării și a discutat diferite modele de finanțare a mulțimii. Proiectul CrowdStream a realizat un studiu de caz și o analiză a pieței privind finanțarea mulțimii în regiunea Dunării.
Tanja DEDOVIC atrage atenția asupra unei evaluări a finanțării de către mulțimea a comunităților diaspore din Moldova și Ucraina în Moldova care ar putea fi oferite proiectului CrowdStream pentru a completa analiza. Sabine STADLER se întreabă despre securitatea investiției. Neli KAIL răspunde că aceste condiții trebuie să fie verificate individual, deoarece există întotdeauna un risc de pierdere a banilor.

– Gudrun PABST a oferit o prezentare a proiectului Excellence în ReSTI, oferind diferite servicii managerilor de proiect, cum ar fi instruirea și un serviciu infodesk. Procesul de participare la cursul de formare online este deschis până la 31 mai 2018. (A se vedea anexa 10)
Valentin CIUBOTARU întreabă modul în care cunoștințele transferate participanților selectați pot fi multiplicate ulterior. Gudrun PABST a răspuns că implementarea este un pilot și că cursul online va fi disponibil online. Raluca VERWEIJEN-RAMNESCU întreabă dacă grantul acordat de Comisia Europeană a vizat numai cursul online prezentat, în ce limbă urma să se predea cursul și ce certificare urma să fie acordată participanților. Potrivit lui Gudrun PABST, doar o mică parte a proiectului a fost un subiect de prezentare la ședința D-LAP și a informat că limba de lucru era engleza și că negocierile de certificare erau încă pe drum.
– Claudia SINGER a prezentat rezultatele sondajului privind nevoile de susținere a dezvoltării proiectelor publicate în iarnă 2017. În prezent, PAC 10 verifică posibilitățile de consultare a proiectelor și sprijinul ulterior cu partenerii.

Orașele dunărene împotriva traficului de ființe umane
– Claudia SINGER și Nina ČEPON au prezentat orașele dunărene împotriva traficului de ființe umane
(D-CAHT) de la PA 10. Următoarea reuniune va avea loc la Ljubljana la 18 aprilie 2018.

Obiectivele globale de dezvoltare durabilă
– Nadia PRAUHART și René HARTINGER au prezentat Agenda 2030 și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU și au furnizat exemple practice privind modul de implementare a SDG în cadrul unor probleme locale comune, cum ar fi reînnoirea centrului orașului sau infrastructura locală.
SDG-urile ONU pot fi considerate un cadru pentru managementul public. La nivel regional, de ex. Styria (AT) aplică SDG-urile pentru bugetarea orientată spre impact. În ciuda rolului esențial al actorilor locali în implementarea strategiilor de dezvoltare durabilă, actorii locali lipsesc adesea resursele necesare pentru a-și folosi întregul potențial. Tanja DEDOVIC reiterează rolul actorilor locali în implementarea SDG-urilor, de ex. pentru subiecte precum migrația (acoperită de obiectivul “mai puțin inegalitate”), în care orașele sunt afectate în mod deosebit.
Radica GLIGORIC subliniază că SDG-urile se aplică la nivel local în Serbia, cu toate acestea, provocările sunt cum să o măsurăm. Valentin CIUBOTARU adaugă că SDG-urile s-au adresat, de asemenea, în zilele anterioare ale participării la Dunăre și sunt un subiect care ar trebui să fie abordat în continuare.

Actualizare privind dezvoltarea locală în regiunea Dunării
Rudolf SCHICKER a prezentat Agenda Urbană și a subliniat relevanța ridicată a orașelor din regiunea Dunării. Unul dintre parteneriate abordează locuințe la prețuri accesibile. În ciuda faptului că orașele din Austria și Slovenia sunt singurele reprezentanți ai regiunii Dunării în acest parteneriat, problema este foarte relevantă în întreaga regiune a Dunării. În noiembrie, orașul Viena va organiza o conferință privind locuințele la prețuri accesibile.
– Rudolf SCHICKER prezintă rezultatele inițiativei PA 10 privind cadastrul, registrul funciar și datele deschise și explică de ce transparența datelor privind deținerea terenurilor este importantă pentru combaterea corupției și pentru îmbunătățirea administrației publice. Austria și Slovenia sunt exemple de bună practică în ceea ce privește registrele funciare și datele geografice. Datele geografice au, de asemenea, un rol important pentru statisticile fiabile.
– Rudolf SCHICKER subliniază faptul că administrația publică variază foarte mult în regiunea Dunării. În multe țări din regiunea Dunării, administrația publică la nivel regional și local este mai puțin dezvoltată. Inițiative precum programul BACID – finanțat de Agenția de Dezvoltare a Austriei și implementat de Centrul pentru Cercetare în Administrația Publică KDZ – au sprijinit administrațiile publice locale din Balcanii de Vest, Republica Moldova și Ucraina să construiască administrații. Pe baza constatărilor legate de gestionarea publică sănătoasă, PAC 10 intenționează să elaboreze o carte albă cu recomandări pentru administrațiile publice locale.

Cuvânt de încheiere prezentat de Rudolf Schicker (RS):
– Rudolf SCHICKER încheie ședința și atrage din nou atenția asupra formularului de acordare a utilizării datelor pentru o comunicare ulterioară în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor./>

 

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu