Autoritățile publice centrale și locale din țară, împreună cu reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale și mediului de afaceri, s-au reunit pe data de 18 aprilie la Chișinău, în cadrul unui atelier de lucru, pentru a discuta despre exportul produselor ecologice din Republica Moldova. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), în comun cu Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) în cadrul proiectului: „Evaluarea Naţională a Exportului Produselor Ecologice din Republica Moldova (NGER)”.

Principalele subiecte de discuție s-au axat pe situația actuală în sectoarele nucilor, mierii şi cerealelor, sublinierea provocărilor din domeniu și identificarea soluțiilor de îmbunătățire a producerii și stimulare a exportului acestor produse.

Totodată, în cadrul atelierului de lucru a fost prezentat un raport privind exportul produselor ecologice din țara noastră, elaborat în cadrul proiectului „Evaluarea Naţională a Exportului Produselor Ecologice din Republica Moldova (NGER)”.

Scopul general al proiectului fiind acordarea suportului țărilor în curs de dezvoltare, pentru implementarea politicilor economiei verzi şi stabilirea cadrului instituțional, de reglementare şi a mecanismelor de cooperare pentru consolidarea capacității, eficienței şi competitivității sectoarelor ecologice.

Seminar UN_AE Seminar UN_AE1; Seminar UN_AE2; Seminar UN_AE3
/>

 

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu