AO BIOS elaborează manualul în domeniul agriculturii ecologice și va instrui formatorii din toate raioanele Republicii Moldova în domeniul respectiv. Aceste activități se realizează în cadrul Programului Rural de Rezilienţa Economico – Climatică Incluzivă (PRRECI), finanţat de Facilitatea Globala de Mediu (FGM) şi implementat de către Unitatea Consolidata pentru Implementarea Proiectelor IFAD.

Obiectivul va fi atins prin un şir de metode aplicate de experţii AO BIOS. În particular, se vor studia produsele altor proiecte relevante de asistenţă tehnică din Republica Moldova, dar și de peste hotare. De asemenea, prin discuţii cu partenerii din sectorul rural, se va identifica nivelul de cunoştinţe al beneficiarilor posibili, pentru a determina gradul de detaliere a aspectelor tratate în Manual, precum și selectarea formatorilor în domeniu.

Echipă de experţi s-a întrunit pentru a definitiva conceptul, mărimea, structura finală şi conţinutul final al produselor proiectului, ţinând cont de cerinţele IFAD expuse în Termenii de Referință. Fiecare expert elaborează aspectul asociat cu expertiza sa, iar o persoană cu abilităţi de unificare şi generalizare va compila din capitolele elaborate de specialişti – un produs uniform după conţinut şi nivel de explicitate.

Manualul va fi elaborat în română și susă într-o formă accesibilă, dar argumentată științific în care producătorii agricoli vor putea găsi răspuns la multiplele întrebări ce pot apărea în procesul de tranziție la AE. Ulterior, după corectările de rigoare, versiunea finală a produselor proiectului va fi trimisă comanditarului.

În baza materialelor elaborate şi aprobate de echipa IFAD, se va realiza instruirea beneficiarilor în AE atât teoretică utilizând metode participative şi lucru în grup şi individual, cât şi vizite la gospodăriile în AE.
 

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu