Comitetul de Coordonare a SNI (CC)

Comitetul de Coordonare a Strategiei Naționale de Implicare cuprinde o largă diversitate de actori cu capacități diferite în domeniul guvernanței funciare și protecției mediului. CC se va întruni cel puțin de două ori pe an pentru a discuta și identifica soluții comune pentru problemele prioritare abordate, pentru a aproba rezultatele obținute și actualiza activitățile care urmează a fi întreprinse, cât și pentru a identifica liniile strategice de dezvoltare a platformei. Activitatea CC va fi gestionată de către o organizație membră a Coaliției Internaționale a Pământului, care va facilita dialogul în cadrul CC și va sprijini sinergiile între diverși actori și va urmări atingerea obiectivelor strategice identificate.

Lista membrilor CC NES şi datele de contact
1 D-na Cristina Miron, Specialist principal, Direcţia politici în domeniul biodiversităţii, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului MADRM – E-mail: cristina.miron@madrm.gov.md, tel: 06985276.
2 Dna Elena Guțu, Director “Bioclub Grup” SRL E-mail: elena.gutsu@gmail.com, tel: 069200266.
3 Valentin Saşcov, Șef al Departamentului de Extensiune, Dezvoltare Economică Rurală și Marketing a Federației Naționale a Fermierilor din Moldova (FNFM). E-mail: v.sascov@rambler.ru, tel: 069369412.
4 Alexandru Morcov, Coordonator al Serviciului Apă și Sanitație a Congresului Autorităţilor Locale (CALM). E-mail: alexandru.morcov@calm.md tel: 079367362.
5 Dl Vasile Cherdevară, Gospodăria Ţărănească GŢ “Cherdivară”, r-l Edineţ. E-mail: fnfmed@mtc.md, tel: 068346021.
6 Dl Anatolie Perju – Gospodăria Ţărănească GŢ “Perju A”. E-mail: perjuanatolie@gmail.com; tel: 068198982.
7 Dumitru Aparatu, Inspector principal, Sectia Inspectare Sol, Deseuri si Substante Chimice, Inspectoratul Ecologic de Stat (IES). E-mail: sol@ies.gov.md, tel: 079367362, 060600710.
8 Eugen Roscovanu, Presedinte al Asociatiei Micului Business (AMB). E-mail: roshcovanu@yahoo.com, tel: 069104979.
9 Valentin Ciubotaru, Director, AO BIOS, E-mail: ngobios@yahoo.com, tel: 069134294.

În prezent sunt create trei Grupuri de lucru în cadrul platformei SNI cu scopul de a discuta proplemele şi propune soluţii de soluţionare a lor, inclusiv cu invitarea factorilor de decizie pentru a contribui la o guvernanţă funciară centrată pe oameni. Grupurile de lucru se vor întruni la necesitate, dar nu mai rar de o data în trimestru pentru a discuta și identifica soluții comune pentru problemele identificate şi propune Comitetului de Coordonare şi factorilor de decizie.

1. Mediu şi conservarea resurselor naturale, responsabil – dl. Dumitru Aparatu, Inspectoratul Ecologic de Stat.
2. Solul, responsabil – dl. Iurie Moşoi, director, Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului “Nicolae Dimo”
3. Tinerii şi Pământul, responsabili studenţi de la Universitatea de Stat din Moldova.

 

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu