Strategia Națională de Implicare (SNI) este primul pas al unei abordări promovate de Coaliția Internațională a Pământului (ILC) la nivel de țară, în vederea creării condițiilor pentru o schimbare a politicilor pentru o guvernare funciară inclusivă centrată pe oameni. SNI elaborată de membrii ILC în comun cu alți actori relevanți la nivel național, în sine este un cadru pentru identificarea principalelor domenii prioritare în care actorii implicați văd oportunități de a cataliza schimbarea, fie la nivelul formulării politicilor, fie la nivelul de punere în aplicare a politicilor progresive existente.

Prin intermediul procesului SNI, o platformă consultativă reunește membrii ILC și alți actori interesați pe termen mediu și lung, pentru a crea o forță care să sporească posibilitățile de schimbare politică. Aceasta presupune implicarea actorilor cheie – și adesea diverși – actori care se unesc și construiesc fundamentul unei strategii comune bazate pe complementaritatea capacităților și a reciprocității lor. Înființarea unei platforme naționale cu mai multe părți interesate accelerează probabilitatea de a obține rezultate, crește eficiența și eficacitatea acțiunii și oferă un spațiu constructiv de acțiune în care pot fi coordonate mai multe activități. Prin urmare, un proces SNI vizează facilitarea unei acțiuni colaborative și coordonate între diferitele părți interesate implicate soluționarea problemelor funciare la nivel național pentru a promova guvernanța funciară centrată pe oameni. Prin intermediul acestor procese de formulare și implementare a SNI, actorii naționali din cadrul societății civile obțin din ce în ce mai multă posibilitate de a colabora între ei și cu actorii internaționali, atât guvernamentali, cât și neguvernamentali, precum și să soluționeze problemele împreună cu administrația publică locală și centrală.Ce este Strategia Națională de Implicare

 

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu