Moldova are un cadru funcțional dar limitat pentru guvernanța funciară: proprietatea și siguranța locului de muncă sunt garantate pentru majoritatea populației, reforma agrară (privatizarea) a fost finalizată, există un sistem de impozitare a terenurilor și a proprietății, iar statul oferă cadastrul transparent și serviciile de registru. Cu toate acestea, acest sistem de funcționare trebuie substanţial îmbunătăţit. Caracterul depăşit şi contradictoriu al reglementărilor normative din domeniul relaţiilor funciare, lipsa capacităţilor funcţionale din partea autorităţilor centrale de a ajusta rapid şi eficient cadrul legal respectiv; lipsa unui sistem eficient de coordonare, corelare şi expertizare prealabilă, bazat pe abordări complexe în cadrul procesului de elaborare şi adoptare a actelor normative , precum și lipsa mecanismelor eficiente de implicare a populatiei in luarea deciziei duc la interpretarea eronată a legislației funciare și implementarea proastă a ei.

Printre problemele care contribuie la înrăutăţirea situaţiei din sectorul agrar se numără problemele legate de coruptie, birocratie din structurile statului, drepturile de proprietate, lipsa unui ghid clar pentru corectarea erorilor privind proprietatea funciară, interpretarea eronată a legislației funciare, lipsa reglamentărilor pedologice, ceea ce duce la interpretarea eronată a managementului funciar, fragmentarea terenurilor, degradarea solurilor, pajiștilor, tăieri ilicite ale pădurilor, perdelelor forestiere, lipsa susţinerii grupurilor vulnerabile, lipsa cunoştinţelor cadrului juridic, politicilor și strategiilor din domeniu de către majoritatea fermierilor, lipsa măsurilor de protecţie a mediului în dezvoltarea economică la nivel local, raional, regional şi naţional.Proiectul Evaluarii RM privind Guvernanta funciara

 

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu