Republica Moldova a aderat la Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi la data de 16 martie 1995, prin Hotărîrea Parlamentului nr. 399-XII. Acest tratat constituie un cadru comun pentru cooperarea transfrontalieră privind poluarea aerului. Din data când a fost încheiată la Geneva în 1979, Convenția a fost primul instrument internațional care se ocupă cu problemele de poluare a aerului pe o bază regională largă. În afară de stabilirea principiilor generale ale cooperării internaționale pentru prevenirea și reducerea poluării aerului, Convenția stabilește un cadru instituțional care reunește domeniul cercetării și al politicilor.

Convenția a contribuit în mod substanțial la elaborarea legislației internaționale în materie de mediu și a creat cadrul esențial pentru controlul și reducerea daunelor aduse sănătății umane și mediului cauzate de poluarea atmosferică transfrontalieră. Acesta este un exemplu de succes cu privire la ceea ce se poate realiza prin cooperarea interguvernamentală.

În acest sens, fiind parte la Convenție, Republica Moldova are obligația de a prezenta secretariatului Convenției rapoarte privind emisiile de poluanți, în termenele și conform cerințelor stabilite. Raportul a fost pregătit de către AO BIOS în partenieriat cu Ministerul Mediului în cadrul Proiectului Pilot Național (PPN) ”Îmbunătățirea Sistemului Național de Inventariere în contextul raportării emisiilor în cadrul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi (CLRTAP)”.

Calitatea inventarierilor și a rapoartelor sunt evaluate după următoarele criterii: transparență, integralitate, consecvență, comparabilitate și precizie. În acest an, Republica Moldova a fost nominalizată la două categorii în cadrul nominalizările pentru premiile Raportului de Inventariere a emisiilor aerului (IIR) 2017: „Cea mai bună țară mică IIR” și „Îmbunătățiri esențiale a IIR”. Urmare a votării de către juriul format din experți internaționali, Republica Moldova a fost desemnată câștigătoare la categoria „Cea mai bună țară mică IIR” , respectiv i s-a conferit acest premiu. Aprecierea dată constituie o încurajare pentru experții naționali în vederea continuării eforturilor depuse pentru îmbunătățirea calității rapoartelor și inventarelor.

Felicitări echipei care a elaborat Raportul Informativ de Inventariere a Emisiilor și celor care au asigurat continuitatea activităților.

Picture_CLRTAP2 Picture_CLRTAP3

 

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu