AO BIOS elaborează manuale în domeniul agriculturii conservative și ecologice și va instrui formatorii
din toate raioanele Republicii Moldova în domeniile respective. Aceste activități se realizează în cadrul Programului Rural de Rezilienţa Economico – Climatică Incluzivă (PRRECI), finanţat de Facilitatea Globala de Mediu (FGM) şi implementat de către Unitatea Consolidata pentru Implementarea Proiectelor IFAD.

Obiectivul va fi atins prin un şir de metode aplicate de experţii AO BIOS.

În particular, se vor studia produsele altor proiecte relevante de asistenţă tehnică din Republica Moldova, dar și de peste hotare. De asemenea, prin discuţii cu partenerii din sectorul rural, se va identifica nivelul de cunoştinţe al beneficiarilor posibili, pentru a determina gradul de detaliere a aspectelor tratate în Manuale.

Echipă de experţi s-a întrunit pentru a definitiva conceptul, mărimea, structura finală şi conţinutul final al produselor proiectului, ţinând cont de cerinţele IFAD expuse în Termenii de Referință.

Fiecare expert va elabora aspectul asociat cu expertiza sa, iar o persoană cu abilităţi de unificare şi generalizare va compila din capitolele elaborate de specialişti – un produs uniform după conţinut şi nivel de explicitate.

Versiunea de proiect a documentelor susmenţionate va fi verificată şi testată de beneficiari din sectorul rural care aplică sau intenționează să aplice AE sau AC. Astfel, ele vor demonstra în ce măsură manualele sunt într-o formă accesibilă dar argumentată științific în care producătorii agricoli vor putea găsi răspuns la multiplele întrebări ce pot apărea în procesul de tranziție la AE sau AC.

Ulterior, după corectările de rigoare, versiunea finală a produselor proiectului va fi trimisă comanditarului.

În baza materialelor elaborate şi aprobate de echipa IFAD, se va realiza instruirea beneficiarilor în AE şi AC atât teoretică utilizând metode participative şi lucru în grup şi individual, cât şi vizite la gospodăriile în AE şi AC.
 

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu