Urmare desfășurării celei de-a doua reuniuni a Sub-comitetului de asociere RM-UE pe comerț și dezvoltare durabilă (TSD), care a avut loc la data de 17 octombrie 2016, la Bruxelles, s-a convenit asupra definitivării proiectului Planului de acțiuni UE-Republica Moldova pentru implementarea capitolului 13 “TSD” din Titlul V al Acordului de Asociere, care a fost transmis de Ministerul Economiei spre examinare si consultare. Modificarile (in Track Changes) si comentariile AO BIOS sunt incluse in documentaul atasat.

draft Plan TSD (002)

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu