Reprezentantul AO BIOS a participat la a 3-ea Zi de Participare a Strategiei UE privind Regiunea Dunarii (SUERD) care a avut loc la Bratislava pe 2-3 noiembrie 2016.

În 2016 partenerii Zilelor Participare SUERD au fost: Domeniul prioritar 10 al SUERD, Forumul Societății Civile Dunarean, DCSF, în cooperare cu Reprezentantul Plenipotentiar pentru Dezvoltarea Societății Civile în Slovacia, Consiliul orașelor și Regiunilor Dunărene, ARGE, Proiectul UE LADDER. Pentru prima data Ziua de Participare si-a extins durata pe 2 zile.

Această reuniune deschisă și inovatoare au reunit experți și reprezentanți la nivel înalt ai organizațiilor regionale, instituții și rețele care reprezintă societatea civilă, mediul academic, orașe și regiuni. A fost o oportunitate de a intensifica schimburile și cooperarea cu părțile interesate relevante din regiunea Dunării și Balcanii de Vest, cu scopul de a dezvolta, guvernanța pe mai multe niveluri, capacități administrative participative și o politică care vizează o dezvoltare stabilă și durabilă politică, economică și socială a regiunii.

Prima zi găzduită de Domeniul prioritar plenipotențiar, SUERD 10, DCSF, SCARA și Foster Europa s-a concentrat pe dezvoltarea durabilă (SD), ca o chestiune de guvernanța participativă pe mai multe niveluri în regiunea Dunării și strategiile macroregionale. Dezvoltarea durabilă în abordarea holistică este o piatră de temelie pentru dezvoltarea calității a societăților noastre, precum și pentru integrarea europeană și cooperarea internațională în regiunea Dunării. A doua zi, s-a concentrat asupra rolului și potențialul actorilor locali în a realiza o dezvoltare durabilă în regiunea Dunării posibila.

In cadrul evenimentului s-a facilitat interactiunea dintre multitudinea de actori activi pentru a coopera în mai multe niveluri in cadrul UE, dar si cu tarile care sunt membrii SUERD. Acesta reflectă în continuare cererea de cooperare strânsă și regulată între actorii de stat și societatea civilă, necesitatea de participare, transparență și subsidiaritate.

AO BIOS a avut o prezentare privind “Participarea – o condiție obligatorie pentru viabilitatea și durabilitatea proiectelor de irigare”, care este atasata NGO BIOS presentation_Last.

Mai multe informatii le puteti gasi in fisierul atasat
3rd Participation Day Programfolder (1) (1)

si pe site-ul:

http://www.danube-region.eu/communication/events/600143-5th-annual-forum-of-the-eusdr/event_details

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu