Monitorizarea calității apei potabile în sisteme de apeducte din Republica Moldova a fost subiectul discutat în cadrul Clubului de Presă, organizat de Fundația Est-Europeană. Analiza privind calitatea apei s-a desfășurat în toate raioanele, inclusiv trei municipii și Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, în perioada iulie – septembrie 2016. Probele apelor subterane și de suprafață s-au prelevat din 45 de localități ale țării.

AO BIOS a aderat la Forumul pentru Protecția Consumatorilor în Siguranța Alimentelor şi susţine orice iniţiative în acest domeniu.

otrivit Președintelui Fundației Est-Europene, Sorin Mereacre, scopul realizării acestui studiu este informarea societății privind calitatea apei consumate. Prin această monitorizare se urmărește ca populația să înțeleagă importanța păstrării apei și reducerea poluării. De asemenea, Sorin Mereacre a subliniat importanța realizării mai multor proiecte privind monitorizarea calității apelor subterane și de suprafață din Moldova.

Probele au fost prelevate în marea majoritate din apeductele centralizate (apa de la robinet) ale instituţiilor publice (instituţii medico-sanitare publice, instituţii preşcolare etc.), precum şi de la persoane fizice. Probele de apă au fost prelevate independent de către monitorii proiectului în prezenţa reprezentanţilor organizaţiilor responsabile de distribuţia apei în regiuni (în majoritatea localităţilor), conform instrucţiunilor oferite de către laboratorul „Geolab” al Institutului de Chimie al AŞM, laboratoarele microbiologice a CSP Cahul, CSP Bălţi şi Laboratorul încercări produse agroalimentare al Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată şi Cercetare”. Monitorii au dispus de echipamente de prelevare şi recipiente specifice fiecărui loc de prelevare.

Experții privind studiul calității apei potabile, prezenți în cadrul ședinței au adus exemple reale, date exacte privind factorii ce influențează starea apei, cât și soluțiile ce ar diminua pericolul apariției neconformităților sanitare.

Mass media a publicat mai multe informatii privind discuţiile avute pe acest subiectŞ

http://protv.md/stiri/actualitate/apa-de-la-robinet-din-unele-localitati-ale-tarii-este-de-proasta—1627081.html
http://stiripozitive.eu/libview.php?l=ro&idc=33&id=3041&t=/Evenimente/Societate/Fundatia-Est-Europeana-a-prezentat-studiul-privind-calitatea-apei-potabile-din-Republica-Moldova
http://www.realitatea.md/mit-spulberat–in-urma-unui-studiu-s-a-constatat-ca-apele-subterane-de-pe-teritoriul-republicii-moldova-nu-sunt-cele-mai-bune-pentru-consum—video–doc-_46164.html

Studiul complet de monitorizare a calității apei îl găsiți în fișierul atașat
studiu_calitatea_apei_potabile

Scrisoare_de_multumire_Valentin_Ciubotaru

Calitatea apei

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu