La solicitarea Unității Consolidate pentru Implementarea Proiectelor IFAD, AO BIOS a elaborat Strategia de implementare a Programului Rural de Reziliență Economico – Climatică Incluzivă în Republica Moldova, finanțat de Facilitatea Globala de Mediu. Programul Rural de Reziliența Economico – Climatică Incluzivă, elaborat în cadrul programului general IFAD pentru Republica Moldova, a fost conceput pentru a aborda impactul și prioritățile de adaptare a agriculturii la schimbările climatice ale Guvernului Republicii Moldova. Scopul general al proiectului este de a spori capacitatea de adaptare a fermierilor la schimbările climatice prin promovarea și extinderea abordărilor agricole de adaptare. Proiectul își propune să demonstreze potențialul de adaptare al agriculturii  conservative și pentru a sprijini generarea de cunoștințe și investițiile, în special de fermierii mici, săraci din sistemul de agricultură durabilă și tehnologii care să conducă la o producție agricolă mai rezilientă. Obiectivul specific al proiectului este de a îmbunătăți productivitatea agricolă și protecția solului prin agricultură durabilă și de ameliorare a terenurilor. Este necesar ca Proiectul să inițieze activități privind integrarea principiilor și practicilor agricole de conservare compatibile cu agricultura ecologică, astfel încât să reducă la minimum impactul asupra mediului al substanțelor agrochimice care ar putea fi utilizate în AC. Strategia de implementare a proiectului se bazează pe analiza situației existente în agricultură, a resurselor agro-pedologice, a cadrului instituțional și legislativ, precum și a studiului de analiză a măsurilor de reziliență a schimbărilor climatice realizat de AO BIOS în cadrul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă. Strategia în prezent este consultată de către părțile interesate, iar la mijlocul lunii decembrie va fi discutată în cadrul unui seminar național. Persoanele și organizațiile interesate în acest subiect sunt rugate să contacteze Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD.

Strategia de realizare a proiectului IFAD2_Rom1

Strategy for implementation IFAD Project

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu