Studiul) de analiză a măsurilor de reziliență a schimbărilor climatice a fost realizat  de AO BIOS în baza unui contract cu oficiul IFAD de la Chișinău. Obiectivul Studiului a fost de a elabora un document de analiză pe baza proiectelor relevante realizate în Moldova, care s-au axat pe îmbunătățirea practicilor agricole întru sporirea rezilienței climatice a țării, dar și pe îmbunătățirea factorilor generali de mediu, inclusiv a solului.  La baza analizei au stat percepțiile fermierilor și autorităților locale, care au beneficiat de asistență în cadrul proiectelor susmenționate, dar și percepțiile altor persoane din comunitățile respective și alte localități din Moldova, inclusiv și a celor care nu au beneficiat de proiecte.   Studiul a fost realizat utilizând metodele participative, așa ca interviul semi-structurat, discuții în grupuri focale, mărturii verbale, comparații contrastante, etc., care au permis identificarea opiniilor și percepțiilor autentice ale respondenților. Interviurile în profunzime s-au realizat cu 78 persoane, 32 femei și 46 bărbați; dintre care 26 persoane au participat la cele trei discuții focale realizate în comunități din cele trei zone geografice ale țării. Percepțiile fermierilor au fost discutate în cadrul unei ședințe SWOT de o zi cu experți în conservarea solului, agricultură și dezvoltare rurală pentru analiza acestora.   Studiul s-a bazat preponderent pe opiniile și percepțiile beneficiarilor din următoarele proiecte:

 • “Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltarea Businessului Agricol” (IFAD V),
 • „Agricultura competitivă în Moldova (MAC-P) implementat de Unitatea Consolidata de Implementare si Monitorizare  a Proiectelor Agricole (UCIMPA),
 • „Utilizarea durabilă şi integrată a terenurilor de stepă din Eurasia” implementat în Republica Moldova (raionul Cahul, localitățile Tartaul de Salcie și  Alexanderfeld), Ucraina (regiunile Odessa şi Lugansk) și Federația Rusă (regiunea Rostov) cu suportul Programului TACIS al Comunității Europene,
 • “Programul de susţinere a comunităţilor pentru managementul durabil şi integrat  al  pădurilor  şi  sechestrarea carbonului prin împădurire” finanțat de Guvernul Japoniei și realizat de ICAS,
 • Programul de Stat de dezvoltare a agriculturii ecologice (în baza Registrului agenților economici încadraţi în circuitul agroalimentar ecologic, anul 2014),
 • Proiectul-pilot ”Clima Est Moldova: Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la nivel de ecosistem în Parcul Național Orhei”,
 • Stațiunea experimentală de eroziune a solului a Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului “Nicolae Dimo”.

Constatările și recomandările Studiului s-au axat pe patru domenii largi de reziliență climatică:

 • Agricultura      conservativă, în special, tehnologiile No till, Mini-till;
 • Agricultura      ecologică;
 • Înierbarea      terenurilor degradate;
 • Plantarea fășiilor      forestiere și a pădurilor comunale.

Freza ParcovaParcova Sera

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu