Proiectul pentru prestarea serviciilor de elaborare a unui Ghid practic pentru întocmirea Planului de cheltuieli la ameliorarea/înfiinţarea învelişurilor de ierburi, ameliorarea păşunilor şi fineţurilor, cultivarea culturilor intercalate în rânduri şi benzi, crearea fâşiilor de filtrare în jurul bazinelor de apa, crearea benzilor de protecţie de-a lungul terenurilor arabile, înierbarea teraselor este componentă a Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă, finanţat de Facilitatea Globală de Mediu şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD, se realizează de AO BIOS în strictă conformitate cu aspectele generale incluse în termenii de referinţă. Programul Rural de Rezilienţa Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanţat de Facilitatea Globală de Mediu (FGM) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD, este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin promovarea accesului către o gamă larga de servicii adecvate şi integrate financiare. O atenţie deosebita în cadrul Programului este atribuită dezvoltării şi implementării tehnologiilor performante în domeniul agricol. În această ordine de idei, reabilitarea învelişului vegetal şi îmbunătăţirea fertilităţii solurilor degradate pot contribui la sporirea rezilienţei la schimbările climaterice a zonelor rurale, terenurilor şi ecosistemelor agricole din Moldova. Reabilitarea habitatului ce a ieşit din circuitul agricol în urma degradării solului (plantaţii forestiere de protecţie) va spori productivitatea terenurilor şi întreprinderilor agricole. În cadrul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluziva (PRRECI) pe parcursul următorilor 5 ani UCIP-IFAD va acorda suport financiar de cel mult 700$/ha pentru lucrările de ameliorare şi/sau înfiinţare a învelişurilor de ierburi pe terenurile publice şi private, situate preponderent în raioanele din centrul şi sudul Republicii Moldova. În cadrul proiectului se preconizează de a oferi suport financiar Autorităţilor Publice Locale (Primării) şi întreprinderilor agricole pe o suprafaţă totală de cel puţin 200 ha. Numărul de Primării şi întreprinderi private care vor beneficia în urma suporturilor financiare acordate de UCIP-IFAD se estimează a fi de aproximativ 50 beneficiari. Potenţialii beneficiari de grant vor fi solicitaţi să prezinte un set de documente, care va include şi Planul de cheltuieli pentru proiectul înaintat la concurs. UCIP-IFAD, pentru acordarea unui suport metodologic, potenţialilor beneficiari, la întocmirea Planului de cheltuieli pentru ameliorarea/înfiinţarea învelişurilor de ierburi intenţionează sa elaboreze un Ghid practic şi un model de Plan de cheltuieli care va fi pus la dispoziţia producătorilor agricoli, pentru a uşura procesul de întocmire a Planului de cheltuieli. În baza concursului naţional, UCIP-IFAD a selectat AO BIOS ca prestator de servicii pentru elaborarea Ghidului. Cerinţele faţa de Ghidul practic sunt următoarele:

 1. Ghidul practic este destinat pentru utilizatorii din mediul rural, care practică activitate agricolă şi intenţionează să întreprindă măsuri de combatere a eroziunii solului prin ameliorarea/înfiinţarea învelişurilor de ierburi in cadrul fermei agricole sau pe terenurile de păşunat aflate în gestiunea Autorităţilor Publice locale.
 2. Va include aspecte generale despre eroziunea solului in cadrul fermei, informaţii despre zonele, câmpurile, solele cele mai erodate şi supuse sever eroziunii, tipurile de eroziune a solului în cadrul fermei, cauzele principale ale eroziunii, pagubele si consecinţele de mediu, sociale şi economice ale eroziunii solului, principalele masuri de prevenire şi combatere a eroziunii solului;
 3. Va include descrierea si indicarea tipurilor de învelişuri de ierburi care sunt reprezentative ca măsură de prevenire şi combatere a eroziunii solului pentru culturile de câmp şi plantaţiile multianuale (grâu, porumb, plantaţii de vii si livezi, bazine de acumulare a apei etc.) luându-se in consideraţie relieful si gradul de înclinare a pantei;
 4. Va include descrierea tehnologiei de însămânţare/plantare şi recomandările practice de întreţinere a fiecărui tip de înveliş de iarbă cu includerea: denumirea culturii agricole, denumirea învelişului de iarba, denumirea ştiinţifica si populară a speciilor de plante utilizate (soiuri de ierburi si arbuşti rezistente la seceta), pregătirea terenului, perioada de însămânţare sau plantare, norma de însămânţare/plantare, perioadele şi fazele de aplicare a fertilizanţilor si produselor de uz fitosanitar, norma de consum a fertilizanţilor si produselor de uz fitosanitar, utilajul şi echipamentul agricol necesar pentru fiecare lucrare etc.
 5. Va include informaţie despre: structura Planului de cheltuieli la ameliorarea/înfiinţarea învelişurilor de ierburi, instrucţiuni, recomandări, specificări, baze de date, şi norme de consum de inputuri, etc. care pot fi folosite la întocmirea Planului de cheltuieli la ameliorarea/înfiinţarea învelişurilor de ierburi.
 6. Va include explicaţii, îndrumări practice şi ghidare la elaborarea fiecărui capitol a Planului de cheltuieli.
 7. Va include în anexe un model de Plan de cheltuieli la ameliorarea 3 ha de învelişuri de ierburi pentru păşunat – amenajament pastoral (cel mult 10 pag).
 8. Va include în anexe un model de Plan de cheltuieli la înfiinţarea 2 ha de învelişuri de ierburi în livada intensivă  (cel mult 10 pag).
 9. Va include în anexe un model de Plan de cheltuieli la cultivarea culturilor intercalate pe o suprafaţa de 2 ha (cel mult 10 pag).
 10. Va include anexe, scheme, hărţi, schiţe, poze, şi orice altă informaţie relevantă;
 11. Ghidul practic, fără anexe, va conţine cel mult 30 pagini,
 12. Va fi elaborat în limba Română şi Rusa.”

Asolament_fisie forestiera_best_aAsolament_fasii_Discuirea_aCultivarea in fasii_aCulturi intercalate_aInierbare pajisti_Agrodor_aIaz_Pajiste_Padure_aIaz_Pajiste_Padure2_aRausor_pajiste_Padure_animale_a

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu