AO BIOS a participat la atelierul regional a Facilității Globale de Mediu (GEF) în Tbilisi, Georgia pe data de 22-24 iunie 2015. În prima zi au fost ședințe separate ale punctelor focale operaționale GEF și a Convenției ONU privind Conservarea Biodiversității precum și a Organizațiilor Neguvernamentale. La ședința ONG-urilor, unde a participat și directorul executiv al AO BIOS, Valentin Ciubotaru, au fost discutate chestiunile legate de importanța Rețelei ONG-urilor a Facilității Globale de Mediu, inclusiv și în Europa de Est,despre activitatea Oficiului de Evaluare Independentă GEF, Politica de Implicare a Publicului în activitățile GEF (s-a discutat ghidul nou prezentat la al 47-lea Consiliu GEF), precum și  implicarea ONG-urilor în activitățile GEF. Nouă ONG-uri (printre care și BIOS) au prezentat experiența lor de realizarea a diverselor activități la nivel local și național. Următoarele 2 zile au inclus prezentări cu privire la politicile și procedurile GEF-6, precum și exerciții practice. Nu întâmplător, au fost așezați la aceleași mese atât reprezentanții punctelor Focale GEF și a Convențiilor RIO ale țărilor Europei de Est cu reprezentanții ONG-urilor, deci au fost formate echipe ale țărilor, care au participat în diverse exerciții pra     ctice, inclusiv și elaborarea proiectelor pe țară de a fi finanțate din partea GEF. Din partea RM proiectul pe țară a fost prezentat de reprezentantul AO BIOS – aceasta a demonstrat că este deschidere din partea punctelor focale de a implica societatea civilă de la primele etape de elaborare a proiectelor, dar și la implimentare, monitorizare și evaluarea lor.   Prezentările GEF la acest atelier pot fi găsite pe site-ul: https://www.thegef.org/gef/ECW-Georgia

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu