Baza de date pe emisii pentru Convenția asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi (CLRTAP), anii 1990-2012 a fost elaborată în cadrul Proiectului-pilot naţional “Îmbunătăţirea sistemului național de inventariere a emisiilor în contextul raportării emisiilor în cadrul Convenţiei LRTAP” a proiectului regional “Susţinere pentru crearea sistemului național de inventariere a emisiilor necesare pentru aderarea la protocoalele Convenţiei LRTAP și de respectare a angajamentelor de raportare corespunzătoare”, care se implementează în contextul proiectului “Guvernarea calităţii aerului în ţările din Europa de Est”.  MD_NFR2014

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu