Documentul pentru discuție Nota N3c ”Recomandări pentru îmbunătățirea raportării conform Protocolarelor Convenției asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi (CLRTAP)” a fost elaborat în cadrul Proiectului-pilot naţional “Îmbunătăţirea sistemului național de inventariere a emisiilor în contextul raportării emisiilor în cadrul Convenţiei LRTAP” a proiectului regional “Susţinere pentru crearea sistemului național de inventariere a emisiilor necesare pentru aderarea la protocoalele Convenţiei LRTAP și de respectare a angajamentelor de raportare corespunzătoare”, care se implementează în contextul proiectului “Guvernarea calităţii aerului în ţările din Europa de Est”.N3c_Recomandări pentru imbunatatirea raportarii conform Protocolarelor Conventiei

bioslogin

bioslogin a publicat 3000 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu