Documentul pentru discuție D1b: Conformitatea formularul statistic nr.1-aer cu cele mai bune practici internaționale în colectarea datelor și raportare, precum și recomandări pentru îmbunătățirea lui fost elaborat în cadrul Proiectului-pilot naţional “Îmbunătăţirea sistemului național de inventariere a emisiilor în contextul raportării emisiilor în cadrul Convenţiei LRTAP” a proiectului regional “Susţinere pentru crearea sistemului național de inventariere a emisiilor necesare pentru aderarea la protocoalele Convenţiei LRTAP și de respectare a angajamentelor de raportare corespunzătoare”, care se implementează în contextul proiectului “Guvernarea calităţii aerului în ţările din Europa de Est”.Document pentru discutie_Conformitatea formularul statistic nr.1-aer cu cele internationale

bioslogin

bioslogin a publicat 3000 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu