Documentul pentru discuție D1a: “Sistemul Naţional de Inventariere a Emisiilor şi propuneri de îmbunătăţire în conformitate cu Ghidul de inventariere a emisiilor CORINAIR/ EMEP” a fost elaborat în cadrul Proiectului-pilot naţional “Îmbunătăţirea sistemului național de inventariere a emisiilor în contextul raportării emisiilor în cadrul Convenţiei LRTAP” a proiectului regional “Susţinere pentru crearea sistemului național de inventariere a emisiilor necesare pentru aderarea la protocoalele Convenţiei LRTAP și de respectare a angajamentelor de raportare corespunzătoare”, care se implementează în contextul proiectului “Guvernarea calităţii aerului în ţările din Europa de Est”. Document pentru discutie D1a_Sistemul National de Inventariere

bioslogin

bioslogin a publicat 3000 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu