Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” din or. Făleşti în parteneriat cu AO BIOS realizează multiple activități în proiectul „Promovarea agriculturii ecologice și bunelor practici agricole în spațiul rural” datorita grantului acordat prin intermediul Proiectului SECTOR al Centrului Regional de Mediu pentru Europa Centrala si de Est, finanțat de Guvernul Suediei.   Una dintre aceste activități a fost și Masa rotundă “Promovarea agriculturii ecologice în RM”, care a avut loc pe 23 octombrie 2014 în municipiul Chisinau. La eveniment au participat reprezentanții rganizațiilor de stat, non-guvernamentale, fermieri, întreprinderi agricole, instituții de cercetare, universități, organizații și proiecte de asistență tehnică, mass media, etc.   Reprezentantul Ministerului Agriculturii, Șeful Serviciului producţiei ecologice şi produse de origine dl. Iurie Senic, a relevat progresele realizate de minister în promovarea și susținerea agriculturii ecologice în Moldova, inclusiv programe recente de subsidii și alt tip de activități de susținere și promovare.  Vorbitorul a răspuns la nenumărate întrebări din partea auditoriului privind programele actuale și planurile de viitor ale guvernului în aspectul de agricultură ecologică.   Dl. Boris Boincean, Șeful secţiei Sisteme Agricole ICCC „Selecţia”, şeful catedrei Agroecologie a Universităţii de Stat „A.Russo” (mun.Bălţi), a expus pe larg problemele asociate cu controlul chimicalelor agricole și semințelor și produselor genetic modificate în țară, precum și necesitatea unui forum larg pentru discutarea acestor problemele și informarea populației țării privind pericolele asociate.   Dl. Victor Cimpoieș, director executiv al Asociația Obștească “CUTEZĂTORUL” a descris pe larg programele realizate de AO Cutezătorul în domeniul agriculturii ecologice în zona de nord a țării și în plan național, inclusiv proiectul în cadrul căruia s-a desfășurat masa rotundă, prezentând participanților un șir de produse ale proiectului.   D-na Kelsey Walters, fermier ecologic și consilier independent și-a expus experiența scurtă de fermier ecologic și a descris pe larg barierele existente în calea creară unor întreprinderi agricole certificate ca ecologice.  Ea a descris succesele sale remarcabile în realizarea produselor ecologice la Chișinău.   Dl. Ion Plămădeală, fermier ecologic în devenire, președintele Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigare din Puhaceni raionul Anenii Noi a descris cercetările și experimentele sale în renunțarea la substanțe chimice pentru protecția plantelor și satisfacția de a produce legume ecologice pe propriile parcele.  El a raportat obținerea unor recolte atrăgătoare utilizând metode simple de creștere a diverselor produse.   Dl. Iurie Moșoi, apicultor ecologic, director al Institutului de cercetări în Pedologice, și-a descris pe scurt experiența în certificarea produselor apicole și cheltuielile asociate cu acestea, inclusiv problemele de realizare a produselor apicole ecologice în Moldova.   D-na Valentina Andriucă, Șeful Catedrei de Agroecologie și Știință a Solulu și d-na Asea Timuș, conferenţiar universitar, Catedra Protecția Plantelor la Universitatea Agrară de Stat din Moldova și-au exprimat mulțumirea privind cunoștințele mai vaste acumulate în țară la capitolul agricultură ecologică, precum și problemele asociate cu predarea acestui subiect în prezent.     Dl. Gabriel Mărgineanu, jurist, expert în turismul ecologic, Asociația Ecologică BIOTICA, și-a expus opinia privind combinarea agriculturii ecologice cu turismul ecologic și posibilitatea proliferării cunoștințelor asociate prin internet și anume crearea platformei informaționale care să asigure conexiunea tuturor subiecților interesați, elaborarea publicațiilor complexe în agricultura ecologică cu modele de documente care să constituie nucleul informațional al platformei, de creat forumul de discuții în domeniu ale producătorilor și consumatorilor, efectuarea video-conferințelor, etc. .   Dl. Dumitru Osipov, Șeful Secției Sinteze Informaționale a Inspectoratului Ecologic de Stat (IES) și-a exprimat regretul că din cauza unor decizii neclare ale Guvernului din 2008 de a lichida posturile ecologice la vamă și din aceste cauze practic nimeni nu duce un control riguros la importul în țară a produselor genetic modificate, substanțelor chimice otrăvitoare, ceea ce duce la un risc pentru sănătatea populației, dar și al mediului.   În cadrul discuțiilor foarte active, care au urmat au fost expuse opinii și comentarii de un șir de reprezentanți ai fermierilor, asociațiilor agricole, Inspecției ecologice din Ștefan Vodă, comunității de cercetare și predare la nivel universitar, ONG-urilor de mediu, etc.  Subiectele principale, pe care s-au axat discuțiile au fost:

  • Realizarea      cercetărilor științifice în agricultura ecologică din Moldova
  • Educația      și motivarea consumatorului
  • Subsidiile      și alte forme de susținere a producerii ecologice în țară
  • Programe      europene de susținere
  • Implicarea      mai largă a mass media în promovarea AE.

2014-10-21 15.21.53 2014-10-21 15.13.25 2014-10-21 15.14.02 2014-10-21 15.15.00 2014-10-21 17.16.16 2014-10-21 17.33.05 2014-10-21 18.32.40 2014-10-21 17.16.09 2014-10-21 17.15.54 Evenimentul s-a finalizat cu concluzii optimiste privind perspectivele AE în Moldova și avantajele asociate cu acestea.   Participanții au primit materiale informaționale produse de AO „CUTEZĂTORUL”, AO BIOS și AE „BIOTICA”.

Valentin Ciubotaru, director executiv, AO BIOS

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu