În ultimii ani donatorii au susținut multiple initiative ale Guvernului și a societății civile. Evident au fost realizate multiple activități atât la nivel național, cât și local, dar abordarea a rămas preponderent aceeași. Astfel, de mai demult se vorbește despre integrarea acțiunilor de mediu în diverse domenii ale economiei naționale, dar acestea sunt mai mult doleanțe și nu prea se întreprinde nimic. Chiar au fost lansate câteva proiecte în acest domeniu. De exemplu, în domeniul agriculturii se realizează: proiectul Agricultura Competitivă, elaborarea Planului Național de Acțiuni de combatere a Deșertificării, proiectul de revizuire a Codului Funciar, programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol, etc.

Inițial propunerea de proiect a Fondului Global de Mediu prevedea ca componentul de mediu din proiectul Agricultura Competitivă sa fie îndreptat la crearea sistemului de agricultură durabilă care trebuia să include măsuri de prevenire și combatere a degradării solului, iar Planul Național de Acțiuni de combatere a Deșertificării trebuia să fie elaborate în conformitate cu Strategia și Planul de Acțiuni a Convenției ONU privind Combaterea Deșertificării. Deci, era necesar ca de coordonat aceste eforturi atât de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, cât și de către Ministerul Mediului. Mai mult decât atât, trebuia să fie elaborată Strategia de finanțare integrată pentru prevenirea și conservarea degradării în cadrul Planului Național de Acțiuni de combatere a Deșertificării, deci trebuia să fie o abordare complexă cu implicarea Ministerului de Finanțe, Ministerului Economiei, a tuturor actorilor principali din acest domeniu, inclusiv societatea civilă și fermierii, astfel ca fiecare să propună și să-și asume responsabilitatea de  realizare a diverselor măsuri care ar reduce degradarea factorilor mediului și ar contribui la o agricultură performantă. Proiectele sunt la diverse stadii de implementare, dar nu există o coordonare, sau cooperare între aceste și alte proiecte. Majoritatea donatorilor solicită ca proiectele să fie elaborate și realizate participativ și să se iee în considerație toate opiniile. Cu părere de rău, abordarea în RM rămâne în continuare să fie de sus în jos și planurile sau programele se elaborează în oficii și ca rezultat. foarte puține măsuri de protecție a mediului sunt implementate.

Dacă nu vom schimba abordarea și vom continua să elaborăm și să implementăm proiecte doar de sus în jos, ca în perioada sovietică, implementarea programelor sau planurilor respective va fi problematică.

Credem că și donatorii ar trebui să solicite ca printre indicatorii de performanță să fie incluși și astfel de indicatori: în ce măsură aceste programe sau planuri sunt realizabile, viabile și corespund intereselor beneficiarilor finali (fermierilor), care ar dori să contribuie la realizarea lor.

Valentin Ciubotaru, director executiv, AO BIOS

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu