Anul precedent a fost lansat un nou proiect în Republica Moldova privind elaborarea Planului Național de Acțiuni (PNA) de prevenire și combatere a deșertificării, degradării solurilor și secetelor ce trebuie să fie prezentat Secretariatului Convenției ONU privind Combaterea Deșertificării.

Planul Național de Acțiuni de combatere a deșertificării precedent a fost elaborat în 2000 și a expirat în 2010. Deoarece în Plan au fost incluse mai mult intenții și nu acțiuni reale ce ar trebui să fie implimentate de către ministerele, agențiile și organizațiile relevante, doar o mică parte din măsurile incluse în plan au fost implimentate.

În 2007 a fost aprobată Strategia și Planul de Acțiuni (2008-2018) de combatere a deșertificării, degradării solurilor și secetelor a Convenției ONU privind Combaterea Deșertificării. Punctul Focal, experții de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat au fost la multiple sedințe și instruiri organizate de către Secretariatul Convenției respective pentru a-i instrui cum de elaborate Planurile Naționale de Acțiuni. Sunt câteva cerințe obligatorii pentru elaborarea planurilor naționale de acțiuni:

  • să fie armonizate cu   Strategia      și Planul de Acțiuni (2008-2018) de combatere a deșertificării, degradării      solurilor și secetelor a Convenției ONU privind Combaterea Deșertificării,
  • acțiunile incluse în plan să fie parte      integrală a Planurilor sectoriale de acțiuni a ministerelor, agențiilor      care activează în sectorul rural.
  • Să fie aplicată abordarea participativă la      fiecare etapă de pregatire, elaborare și implimentare a PNA, unde principalele părți interesate din      domeniu nu numai sunt invitați și informați despre prevederile PNA (ceia      ce se face de obicei la elaborarea planurilor de către experți), dar fiecare      parte invitată (din sectorul guvernamental, academic, privat, societatea      civilă) discută rolurile și responsabilitățile actorilor      cheie, propune atât acțiuni concrete care trebuie să fie      incluse în Plan, indicatori de performanță care vor demonstra în ce măsură      acțiunile respective vor fi implimentate, dar și ce responsabilitate își      asumă fiecăare parte în realizarea PNA.

Armonizarea Planului Național de Acțiuni cu Strategia și Planul de Acțiuni de combatere a deșertificării, degradării solurilor și secetelor a Convenției ONU privind Combaterea Deșertificării este o provocare pentru Punctul Focal al Convenției, Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, cercetători, profesori, fermieri, administrația publică locală, ONG-uri; dar și o oportunitate ca să elaborăm Planuri de Acțiuni să corespundă realității și să fie realizabile. În ce măsură acest Plan va fi conform prevederilor Strategiei și Planului de Acțiuni de combatere a deșertificării, degradării solurilor și secetelor a Convenției ONU privind Combaterea Deșertificării vom afla în curând, deoarece el trebuie să fie prezentat până la sfârșitul anului.

Consiliul de Administrare al AO BIOS

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu