2Ziua Pământului este dedicată locuitorilor de pe Terra pentru a-i sensibiliza despre importanța faptului de a trăi într-un mediu curat, nepoluat; astfel ca toate activitățile să fie realizate în armonie cu Natura. curat  În prezent Ziua Pământului este sărbătorită în circa 175 de țări.

Ziua Pământului reprezintă un eveniment simbol al responsabilității civice în protecția mediului. Totodată are și scopul de aduce la cunoștința populației și a factorilor de decizie necesitatea conservării resurselor naturale ale fiecărei țări. Cu alte cuvinte, sunt necesare nu doar unele acțiuni separate realizate în această zi, dar ele trebuie să fie o grijă permanentă a oamenilor față de

Asociația Obștească BIOS realizează în prezent câteva proiecte activitățile cărora sunt îndreptate spre protecția Pământului nostru, care ne hrănește, față de apă, față de aer, utilizarea rațională a resurselor naturale, etc.

1. Elaborarea Planurilor de Management de Mediu și Social în cadrul Proiectului de Tranziţie la Agricultura Performantă a Programului Compact (2011-2015)

Elaborarea și actualizarea Planurilor de Management de Mediu și Social (PMMS) este parte ale Activității Reforma Sectorului de Irigare (ARSI). Actorii de bază la asigurarea implementării ARSI sunt următorii:
• Corporația Provocările Mileniului (MCC) – managementul proiectului;
• Fondul Provocările Mileniului Moldova (FPMM) – monitorizare și evaluarea proiectului;
• Consorțiumul de implementare Activității Reforma Sectorului de Irigare: Euroconsult Mott MacDonald, ACDI/VOCA, ACSA, Agland Investment Services, Inc., Milieu, AO BIOS și Apele Moldovei.

Echipa AO BIOS a elaborat în consultare cu FPM și Euroconsult Mott MacDonald un program de instruire în domeniul protecţiei mediului pe baza legislaţiei ecologice existente în Republica Moldova, cerintele de mediu și sociale ale organizațiilor internaționale, evaluării impactului asupra mediului. Până în nprezent au fost organizate seminare de sensibilizare ale AUAI din sistemele centralizate de irigare (SCI) în domeniul impactului social PMMS utilizând date naționale și international, ateliere de instruire pentru AUAI din bazinul fluviului Nistru și Prut în elaborarea PMMS, utilizând date locale, seminare în teritoriu pentru toate AUAI în elaborarea PMMS în baza materialelor elaborate de către FPMM pe fiecare SCI.

Începând cu 10 aprilie 2014 am inițiat ateliere de 2 zile în actualizarea PMMS pe fiecare AUAI. Aplicarea în practică a prevederilor PMMS va reduce substantial impactul negativ al irigației și ar contribui la majorarea substantial a producției agricole cu un impact minim social și de mediu.

2. Acţiuni de Reducere a Impactului Deşertificării (ARID)

Scopul central al proiectului este: prevenirea și combaterea deşertificării în Republica Moldova. Obiectivele principale ale proiectului sunt:
A. Sensibilizarea factorilor de decizie, fermierilor şi tinerilor în deşertificare și prevederilor Convenţiei ONU privind combaterea deşertificării.
B. Crearea unei reţele de comunicare şi diseminare a informaţiei privind deşertificarea, măsurile de prevenire și combatere a ei.
C. Crearea unui rezervor de resurse în prevenirea și combaterea deşertificării.

În prezent se realizează acțiuni pe realizarea a celor 3 obiective ale proiectului. datorita grantului acordat prin intermediul Proiectului SECTOR al Centrului Regional de Mediu pentru Europa Centrala si de Est. Acest proiect este finantat de Guvernul Suediei.

3. Proiectul Pilot Național (PPN) ”Îmbunătățirea Sistemului Național de Inventariere în contextul raportării emisiilor în cadrul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi (CLRTAP)”
Proiectul este realizat de către AO BIOS în partenieriat cu Ministerul Mediului. Autoritatea contractantă este Consorțiumul MWH, în cadrul proiectului finanțat de UE „Guvernare Calitatea aerului în regiunea de Est a țărilor IEVP: AIR-Q-GOV”. Scopul proiectului: sistemul național de inventariere a Republicii Moldova îmbunătățit și durabil, care va asigura raportarea calitativă a emisiilor.
Proiectul își propune să faciliteze conformitatea cu angajamentele asumate de către RM în cadrul CLRTAP și a protocoalelor sale și a altor acorduri internaționale de îmbunătățire a colectării, prelucrării, precum și raportării datelor naționale privind emisiile de aer care urmăresc următoarele obiective:
1. Îmbunătățirea metodologiilor de evaluare a emisiilor.
2. Revizuirea și actualizarea sistemului național de factori de emisie și metodele de calcul, îmbunătățirea procedurilor de aprobare cu implicarea specialiștilor în domeniu.
3. Îmbunătățirea raportării în conformitate cu protocoalele CLRTAP
4. Crearea capacității instituționale în scopul de a îmbunătăți procesul de inventariere a emisiilor, în conformitate cu cerințele CLRTAP și protocoalele sale
În prezent se realizează acțiuni pe realizarea a celor 4 obiective ale proiectului.

4. Projectul “Promovarea agriculturii ecologice si bunelor practici agricole în spațiul rural” este impolimentat de către Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” din or. Făleşti în parteneriat cu Asociatia Obștească BIOS, Direcția Agricultură, Alimentație, Relații Funciare și Cadastru, Institutul de Cercetări Științifice a Culturilor de Câmp “Selectia” din Bălți. Proiectul este Parte a Programului SECTOR, realizat de REC Budapesta și finantat de către Agenția pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională Suedeză (Sida).

Proiectul prevede o companie de informare si sensibilizare a populaţiei, organizarea si desfasurarea a cursului de instruire pentru 12 formatori in domeniu, organizarea a 24 de ateliere de instruire cu fermierii, editarea si distribuirea materialelor informative despre agricultura ecologică si practicile agricole prietenoase mediului. Printre subiectele incluse în agenda evenimentelor de instruire sunt următoarele:
 Principiile agriculturii ecologice si aspecte practice a implementării sistemului de agricultura ecologica,
 Fertilitatea solului- baza agriculturii organice
 Tehnologii ecologice de cultivare a culturilor agricole
 Marketingul produselor ecologice
 Cererea de produse ecologice
 Educația consumatorului
 Protecția plantelor în agricultura ecologică, etc.

În prezent se realizează instruirea formatorilor în agricultura ecologică, precum și ateliere de instruire cu fermierii.

bioslogin

bioslogin a publicat 2140 postări

Trebuie să fiilogat A publica un comentariu